Porozumienie PGZ i Honeywell na rzecz zarządzania cyklem życia polskiego sprzętu wojskowego

PGZ oraz Honeywell podpisały memorandum dotyczące ustanowienia lokalnych zdolności serwisowych dla kluczowych komponentów i infrastruktury wojskowej w zakresie silników, układów napędowych i elektroniki pojazdowej dla Sił Zbrojnych RP.

Memorandum otwiera naszej Grupie drzwi do wiedzy i doświadczenia Honeywell w dziedzinie elektroniki pojazdowej i lotniczej. Efektem naszej współpracy będzie stworzenie możliwości serwisowania przez nasze przedsiębiorstwa nowoczesnego sprzętu wojskowego, nabywanego przez Siły Zbrojne RP.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ

Zaangażowanie Honeywell we współpracę z PGZ w strategicznych programach obronnych to nie tylko na wzrost zdolności Sił Zbrojnych RP, ale także dostarczenie technologii, umiejętności i wiedzy do lokalnego sektora obronnego, które mogą mu umożliwić dostarczanie nowoczesnych rozwiązań obronnych, zgodnych z NATO, dla Europy Środkowo-Wschodniej i innych regionów.

Mark Loughran, Honeywell President, Central & Eastern Europe

Honeywell inwestuje znaczące zasoby w przemysł lotniczy i obronny w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wspieranie klientów w regionie, takich jak Rzeczpospolita Polska, ma kluczowe znaczenie w tym zakresie – powiedział – Kontynuując wzmacnianie tych kluczowych relacji, z dumą współpracujemy z naszymi klientami w celu rozwijania lokalnych kompetencji na rzecz rozwoju regionalnego wsparcia rynku aftermarket oraz sprawniejszej realizacji usług.

John Guasto, Vice President, Defense and Space International, Honeywell Aerospace

Współpraca w ramach memorandum umożliwi PGZ obsługę systemów opartych na technologii Honeywell podczas ich eksploatacji w cyklu życia produktu. Takie zaangażowanie pozwoli Siłom Zbrojnym RP na osiągnięcie gotowości i dostępności eksploatowanych platform niższym kosztem przy jednoczesnym zwiększeniu lokalnych kompetencji w segmencie napędów sprzętu wojskowego. Dzięki tej współpracy, silniki będą serwisowane w kraju, co wymiernie skróci czas potrzebny na przeprowadzenie prac serwisowych i zwiększy dostępność sprzętu wojskowego dla SZ RP.

Polska zobowiązała się do zakupu ponad 250 Abramsów M1A2 SEP v.3 ze Stanów Zjednoczonych. Te nowoczesne czołgi bojowe są w stanie osiągnąć swoje cele dzięki silnikowi turbinowemu AGT1500 napędzającym pojazd i innym komponentom zaprojektowanym i wyprodukowanym przez Honeywell. Partnerstwo koncentruje się na dostarczaniu wiedzy i technologii, które pozwolą spółkom PGZ na ustanowienie zdolności do bieżącej obsługi oraz serwisu tych maszyn. Memorandum obejmuje również inne obszary, które wykorzystują rozwiązania oparte na portfolio produktowym Honeywell.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
W Indiach bez zmian, czyli pierwszy (w tym roku) rozbity samolot wojskowy