Porozumienie MASKPOL S.A. z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii

PSO MASKPOL S.A. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformowała, że w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2022 w Kielcach doszło do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii, a MASKPOL w zakresie wspólnych prac mających na celu wypracowanie nowych rozwiązań technicznych dotyczących systemów filtrowentylacyjnych, rozpoznania skażeń oraz ich likwidacji.

Wspólnymi przedsięwzięciami będzie objęty również obszar zabezpieczenia infrastruktury krytycznej na terenie kraju w zakresie dotyczącym podsystemów obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR).

MASKPOL oraz Wojskowy Instytutem Chemii i Radiometrii współpracują z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w obszarze rozwiązań z segmentu obrony przed bronią masowego rażenia dla Wojska Polskiego. Obecnie, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania z tego obszaru, współpraca zostanie zintensyfikowana zarówno w zakresie prac rozwojowych, projektowych jak również dostaw systemów.

Wojskowy Instytutu Chemii i Radiometrii jest ośrodkiem wsparcia dla wielu firm podejmujących działania na forum krajowym oraz międzynarodowym, których celem jest zabezpieczenie Sił Zbrojnych oraz wszystkich obywateli przez zagrożeniami wynikającymi z użycia broni masowego rażenia. W Instytucie działają akredytowane laboratoria badawcze, pomiarowe i wzorcujące oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów. Ważną częścią pracy Instytutu jest uczestnictwo w procesie normalizacyjnym.

Jednocześnie MASKPOL poinformował o zawarciu umowy ze Stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. na dostawę kolejnych trzech systemów OPBMR dla niszczycieli min klasy Kormoran w latach 2022-2027. To drugi kontrakt MASKPOL i Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.. Pierwszy, który został już zrealizowany dotyczył zaprojektowania i dostawy systemów OPBMR na dwa poprzednie jednostki klasy KORMORAN, tj. ORP ALBATROS i ORP MEWA.

Niszczyciele min klasy Kormoran są jednymi z najnowocześniejszych tej klasy okrętów w NATO. Jesteśmy dumni, że współpracując z Stocznią Remontowa Shipbuilding S.A., mamy swój udział w realizacji dostaw niszczycieli min dla Marynarki Wojennej. Liczymy, że wykorzystując doświadczenia z tego projektu, w najbliższych latach nasze rozwiązania systemów OPBMR znajdą się również na innych nowobudowanych okrętach Marynarki Wojennej RP.

Tomasz Jackiewicz, Członek Zarządu MASKPOL, odpowiedzialny za obszar produkcji i rozwoju

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
MESKO S.A. i Politechnika Świętokrzyska rozszerzają współpracę badawczo-rozwojową