Pomoce nawigacyjne dla samolotów C-295 i M-28 Sił Powietrznych

21 grudnia 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie poinformowała o podpisaniu umowy z Jeppesen Sanderson Inc. w sprawie zakupu pomocy nawigacyjnych przeznaczonych dla załóg samolotów transportowych Airbus C-295M oraz PZL M-28 eksploatowanych w Siłach Powietrznych.

Powyższa umowa została podpisana 19 października i ma wartość 820 tys. euro. W zakupie zastosowano procedurę negocjacji z wybranym z podmiotem. Powodem tego faktu jest wieloletnia współpraca z dostawcą map nawigacyjnych i innych wydawnictw Jeppesen Sanderson Inc., które są potrzebne do wykonywania zadań lotniczych na obszarze Europy, Azji oraz Afryki. Bazy danych trzeba uaktualniać każdego roku, a część danych w pokładowych bazach FMS co 28 dni. Co ważne, zamontowane na samolotach C-295M bazy nawigacyjne FMS w pełni współpracują wyłącznie z produktami powyższego producenta. Także producent i dostawca samolotów M-28B/PT (Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.) zaleca korzystanie wyłącznie z jego produktów. Biorąc pod uwagę to, a także fakt braku zgody na przekazanie pośrednikom wrażliwych informacji spowodowało, że umowa została zawarta pomiędzy 8. Bazą Lotnictwa Transportowego oraz amerykańskim podmiotem.

8. Baza Lotnictwa Transportowego jest zaangażowana w różnorodne zadania na rzecz sił zbrojnych oraz innych służb w Polsce. Jest jedną z dwóch jednostek transportowych Sił Powietrznych i jest utrzymywana w pełnej gotowości operacyjnej. Dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wydanie dodatkowych środków budżetowych na unowocześnienie potencjału – w bieżącym roku uruchomiono bowiem dialog techniczny z koncernem Airbus w sprawie możliwości modernizacji szesnastu C-295M.
Szymon Trybuchowicz/Fot. DGRSZ

Więcej artykułów
GRUPA WB: GLADIUS dla artylerii