POLSECURE 2023: Mobile Centrum Zarządzania z Grupy WB

Na stoisku GRUPY WB na II Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które rozpoczęły się 25 kwietnia w Kielcach, zadebiutowało Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej. Zaprezentowana nowość zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, jest też centrum dyspozytorskim dla służb odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej.

Pokazane na POLSECURE Mobilne Centrum jest odpowiedzią na sytuację wystąpienia zdarzeń kryzysowych w terenie przygodnym. Często zdarzają się działania w miejscach pozbawionych infrastruktury wystarczającej do sprawnego zarządzania i kierowania akcją ratunkową. W takich sytuacjach, możliwość niemal natychmiastowego rozwinięcia w pełni funkcjonalnego centrum łączności i zarządzania kryzysowego znacząco może zwiększyć skuteczność prowadzonej akcji ratunkowej.

Spółka MindMade jest centrum technologicznym GRUPY WB w obszarze specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych dla służb bezpieczeństwa publicznego. Opracowany przez inżynierów warszawskiego przedsiębiorstwa system PIK-MC zapewnia służbom ratunkowym bezpieczną i zintegrowaną łączność wraz z pełną świadomością sytuacyjną.

Rozwinięciem PIK-MC do wykorzystania w terenie przygodnym jest Mobilne Centrum Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego. System powstał w celu umożliwienia koordynacji działań służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego podczas akcji w rejonach trudno dostępnych i pozbawionych cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rozwiązanie MindMade zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, zgodną z międzynarodowymi standardami Mission Critical 3GPP. Staje się też centrum dyspozytorskim dla służb odpowiedzialnych za ochroną i ratowanie ludności cywilnej: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Górskich i Wodnych Ochotniczych Pogotowi Ratunkowych, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, czy Służby Więziennej.

Mobilne Centrum Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego wyposażone zostało w stanowisko dyspozytorskie PIK-DC-MC, które umożliwia bieżące zarządzanie zespołami uczestniczącymi w akcji. W środku jest też integrator systemów łączności radiowej PIK-GAT-MC oraz anteny nadawcze zamkniętej, prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC.

System dyspozytorski PIK-DC-MC zapewnia zarządzającemu akcją bezpośrednią komunikację z poszczególnymi zespołami oraz ze szczeblem centralnym. Lokalizacja uczestników na mapie oraz możliwości transmisji obrazu z kamer i systemów bezzałogowych. daje kierującemu pełną świadomość sytuacyjną prowadzonych działań.

Dzięki wyposażeniu Centrum w integrator łączności radiowej PIK-GAT-MC, zarządzający akcją ratunkową ma zapewnioną komunikacją z zespołami wyposażonymi w różne standardy łączności radiowej: DMR, TETRA, NexEdge lub radiostacje analogowe. PIK-GAT-MC pozwala również zintegrować i ustanowić wspólną sieć łączności z użytkownikami wojskowych radiostacji 3501. Dodatkowo umożliwia dostęp do sieci IP za pośrednictwem wi-fi lub poprzez kabel sieciowy. Transfer danych jest dobrze zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.

Systemy łączności radiowej nie pozwalają jednak na szerokopasmową transmisję danych lub wideo. Aby to umożliwić, Mobilne Centrum wyposażono w system nadawczy zamkniętej/prywatnej sieci teleinformatycznej LTE PIK-NIB-MC. Umożliwia transfer obrazu i danych między uczestnikami akcji ratunkowej w promieniu 3 km. System działa na obszarze, gdzie z przyczyn naturalnych lub na wskutek katastrof nie występuje łączność i transmisja danych.

Dostęp do mobilnej sieci teleinformatycznej mogą mieć tylko upoważnieni użytkownicy. Nie ma ryzyka, by pojawił się ktoś nieuprawniony i uzyskał możliwość podsłuchu i monitorowania działań prowadzonych przez służby. Rozwiązanie może być również zintegrowane z satelitarnymi systemami łączności i transmisji danych. Umożliwia to ustanawianie własnego ośrodka zarządzania kryzysowego niezależnie od lokalnej infrastruktury łączności również podczas misji zagranicznych.

Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej może być zainstalowane na dowolnym pojeździe. To rozwiązanie pozwalające na uzyskanie bezpiecznego, zintegrowanego systemu łączności kryzysowej wykorzystującego ogólnodostępną infrastrukturę teleinformatyczną w technologii LTE. Umożliwia służbom na wykorzystanie wszystkich funkcjonalności łączności w każdym miejscu, w którym wystąpi zdarzenie kryzysowe. Nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami.

Źródło: informacje prasowe Grupy WB

Więcej artykułów
Sukces eksportowy MSBS GROT