PKP Cargo nie przewiezie Wojska Polskiego

8 stycznia 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o unieważnieniu procesu negocjacji z PKP Cargo S.A. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dotyczącej transportu kolejowego na rzecz Wojska Polskiego.

Negocjacje umowy, o potencjalnej wartości 1 mld złotych brutto, zapoczątkowano na początku grudnia 2020 roku. Powodem unieważnienia był fakt, że strony nie doszły do porozumienia. Zastosowanie procedury negocjacji z wybranym oferentem zostało uzasadnione faktem, że analiza rynku wykazała, że tylko PKP Cargo S.A. jest w stanie spełnić wymogi Wojska Polskiego, a dodatkowo powyższy podmiot otrzymał (w latach 2018-19) fundusze z Ministerstwa Obrony Narodowej w celu zakupu platform kolejowych przeznaczonych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego. Dodatkowo podmiot utrzymuje sprzęt do realizacji zleceń na rzecz sił zbrojnych, a także dysponuje doświadczeniem w realizacji szybkiego przemieszczenia komponentów Wojska Polskiego w dowolnym punkcie Polski oraz poza granice kraju.

Foto: DGRSZ

Unieważnienie postępowania może oznaczać, że w najbliższych tygodniach obie strony wrócą do rozmów na nowych warunkach. Obecnie negocjowana miała obejmować okres 2021-25.

PKP Cargo S.A. to jeden z największych operatorów cargo w Europie. Systematycznie modernizuje posiadaną flotę – dysponuje około 2200 lokomotywami różnych typów (w tym nowoczesnymi dostosowanymi do wykonywania przewozów na terenie m.in. Polski, Niemczech, Austrii, Słowacji, Republiki Czeskiej, Belgii oraz Holandii).

Szymon Trybuchowicz

Więcej artykułów
Frag Out! Magazine #15 - Agency Arms NOC
Agency Arms NOC