Pierwsze Leopardy 2PL odebrane

Konsorcjum PGZ realizujące zawartą z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na modernizację czołgów Leopard 2A4 formalnie zakończyło proces odbioru pierwszych dwóch czołgów w standardzie 2PL.

Prace zmierzające do odbioru kolejnych trzech pojazdów mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Formalny odbiór pojazdów to ważny etap w programie, umożliwiający rozpoczęcie dostawy kolejnych partii zmodernizowanych Leopardów 2PL.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni trwały bardzo intensywne prace zmierzające do zakończenia testów czołgów Leopard 2PL i rozpoczęcia zdawania pojazdów do Użytkownika. 8 maja 2020 roku testy zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL zakończyły się wydaniem pozytywnego orzeczenia z badań. W tym tygodniu pierwsza partia Leopardów 2PL przeszła odbiór przez Użytkownika na terenie Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. w Gliwicach. Pojazdy zostaną dostarczone do stacjonującej w Świętoszowie 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Dostawa pierwszych egzemplarzy to kluczowy etap w programie LEOPARD 2PL. Przyjęcie przez Zamawiającego pojazdów otwiera przed naszym Konsorcjum możliwość dostaw kolejnych partii czołgów. Program LEOPARD 2PL to jeden z naszych priorytetów, a ostatnie tygodnie były czasem intensywnej pracy, w której bardzo mocno uczestniczył nowy zarząd Bumaru Łabędy. Te efekty widzimy już dzisiaj, a to dopiero początek, bo kolejne, gotowe czołgi czekają już na rozpoczęcie procedur odbiorczych

Andrzej Kensbok, prezes Zarządu PGZ S.A.

Projekt LEOPARD 2PL ma na celu zdecydowaną poprawę właściwości bojowych użytkowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych RP czołgów Leopard 2A4 m.in. w zakresie siły ognia, ochrony balistycznej i świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi przy szerokim stopniu zaangażowania krajowego przemysłu obronnego.

Prace przy modernizacji i przywracaniu stanu technicznego Leopardów 2A4 pozwoliły naszym zakładom pozyskać nowe kompetencje. Zbudowaliśmy zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw i obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu „polonizacji” Leoparda 2PL. Naszym celem jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw dla tego sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę eksploatacji Leopardów to rozwiązanie przełoży się na korzyści zarówno dla nas jak i dla naszego klienta

Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A.

Modernizacja do standardu 2PL obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L/44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji. LEOPADRD 2PL wyposażony jest także w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamery termowizyjnej III generacji KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zamontowano dodatkowe moduły opancerzenia, wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Wszystkie czołgi przejdą też serwis, głównie siłami Polskiego Przemysłu Obronnego, mający na celu odbudowanie pełnej sprawności tych maszyn.

Prace realizuje Konsorcjum PGZ – Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”. W modernizację Leopardów zaangażowane są również inne podmioty z Grupy – warszawskie PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak z Siemianowic. Partnerem jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Źródło: informacje prasowe PGZ

Więcej artykułów
FB Łucznik-Radom Beryl. Edycja 1918-2018