UWSR na poligonie w Ustce

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, Konsorcjum spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej z sukcesem przeprowadziło strzelanie testowe demonstratora technologii Układów Wykonawczych Sterowania Rakiet (UWSR).

Finansowany przez NCBiR projekt ma na celu dalszy rozwój kompetencji krajowego przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych w zakresie technologii rakietowych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu.

W ostatnim tygodniu maja, na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce,  przeprowadzono badania poligonowe demonstratorów technologii kładów wykonawczych sterowania rakiet. Stanowiły one ostatni etap finansowanego przez NCBR projektu, który realizuje Konsorcjum spółek Grupy Kapitałowej PGZ (PGZ S.A. – lider projektu, MESKO S.A., PIT-RADWAR S.A., WZE S.A., WZU S.A.) oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Projekt UWSR jest częścią szerszego, realizowanego przez nas planu ustanawiania w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdolności w zakresie techniki rakietowej. To strategiczny obszar, który wzmocni nasz potencjał produkcyjny i pomoże rozwinąć nowe kompetencje w całej GK PGZ. Segment efektorów do systemów klasy SHORAD i VSHORAD to bardzo perspektywiczny rynek, z dużymi, wciąż jeszcze niezagospodarowanymi możliwościami, kluczowymi zwłaszcza w kontekście programów modernizacyjnych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Andrzej Kensbok, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych w locie podsterowanym na platformie badawczej. Przebadano takie układy jak telemetria, komputer pokładowy i aerodynamiczny układ wykonawczy sterowania.

Nasze spółki czy też Konsorcja spółek prowadziły i prowadzą szereg projektów we współpracy z NCBiR, które pozwalają nie tylko na rozwijanie konkretnych technologii, jak w przypadku UWSR, ale również mają bezpośredni wpływ na produkcję wyrobów na najwyższym poziomie, takich jak POPRAD czy PIORUN, znajdujących się już na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Nie zasypujemy gruszek w popiele, pracujemy między innymi nad nowymi systemami radiolokacyjnymi P-18PL i PET/PCL. Celem tych projektów jest jak najszersze zaangażowanie naszej Grupy w dostawy systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu dla Sił Zbrojnych RP

Marek Borejko, kierownik projektu i Dyrektor Biura Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A

Jednym z założeń leżących u podstaw planu rozwoju techniki rakietowej w GK PGZ jest uzyskanie jak najszerszej autonomii i samodzielności w zakresie produkcji, dostaw, serwisu oraz modernizacji rakiet do systemów klasy VSHORAD oraz SHORAD. W połączeniu z posiadanymi już przez Grupę kompetencjami w zakresie systemów radiolokacyjnych oraz systemów łączności i dowodzenia dadzą impuls do dalszego rozwoju oferty przeciwlotniczych systemów rakietowych i rakietowo-artyleryjskich.

Źródło: informacje prasowe PGZ

Więcej artykułów
GRUPA WB: Umowa z PCO na dostawę głowic optoelektronicznych dla ZSSW-30