PGZ Stocznia Wojenna naprawi ORP Orzeł

6 sierpnia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wyboru stoczni, która wykona naprawę bieżącą okrętu podwodnego ORP Orzeł. Zwycięstwo przyznano PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., która w pokonanym polu zostawiła Gdańską Stocznię Remontową im. J. Piłsudskiego S.A.

Powyższe postępowanie przetargowe ogłoszono 14 kwietnia bieżącego roku i było prowadzone w procedurze ograniczonej. Z tego też względu opinia publiczna nie miała dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykazu prac naprawczych czy też listy stoczni, które zgłosiły się do postępowania. Ostatecznie w finale komisja przetargowa otrzymała dwie oferty: PGZ Stocznia Wojenna zaoferowała cenę 22,5 mln PLN brutto oraz 4% ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac. Z kolei konkurencyjna Gdańska Stocznia Remontowa S.A. wyceniła prace na kwotę 25 mln PLN brutto (w tym 7072 PLN koszt przebazowania okrętu do Gdańska), a także zerowe ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac.

Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

ORP Orzeł, świętujący w bieżącym roku 35. rocznicę podniesienia bandery, jest obecnie jedynym okrętem podwodnym w Marynarce Wojennej. Do dziś pokonał niemal 97 000 mil morskich, zanurzał się ponad 800 razy i uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat znajduje się “w ciągłym remoncie”, które mają pozwolić na przywrócenie możliwości technicznych, odpowiadających radzieckim standardom wczesnych lat 80. XX wieku. Nie są to jednak działania kompleksowe, ale kolejne, oderwane od siebie prace naprawcze, realizowane przez różne podmioty.

Więcej artykułów
Leonardo: powołany został nowy Prezes Zarządu PZL-Świdnik