PGZ finalizuje kolejne inwestycje w ramach I fazy programu Wisła

5 czerwca nastąpiło oficjalne odebranie kolejnego etapu projektu budowy i wyposażania laboratorium Hardware-In-The-Loop w Zielonce. W budynku zainstalowane zostały urządzenia do symulacji rakiet, w tym m.in. system gimbala.

To kolejna w ostatnim czasie inwestycja zrealizowana z Lockheed Martin w ramach zobowiązań offsetowych do programu Wisła.

Laboratorium Hardware-In-The-Loop (HWIL), wyposażone w pięcioosiowy gimbal (Flight Motion Simulator, FMS), to pierwszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce i jako jeden z nielicznych w Europie. HWIL będzie służył do modelowania i symulacji systemów rakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem osiągów rakiet, dając możliwość przebadania procesu naprowadzania. Oprócz implementacji nowego podejścia do projektowania rakiet, laboratorium umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju tego typu sprzętu wojskowego, do środowiska badawczego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.

Zainstalowany w budynku gimbal to specjalistyczne urządzenie, które pozwala symulować lot pocisku rakietowego.

Definiując wymagania na to urządzenie kierowaliśmy się tym, aby laboratorium miało jak najszerszą możliwość wykorzystania tego sprzętu do symulacji badań nowych rakiet. Wymagania napisane zostały tak, żeby obsłużyć na tym urządzeniu rakiety zarówno do bardzo krótkiego, krótkiego jak i średniego zasięgu. Na tym urządzeniu mamy też możliwość symulacji rakiet wirujących, które są stabilizowane podczas lotu poprzez obrót.

Roger Burek-Bors, kierownik projektu HWIL, dyrektor Biura Programu Wisła w Departamencie Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej PGZ S.A.

Zarządcą HWIL jest PGZ S.A., która integruje działania poszczególnych spółek PGZ zaangażowanych w to przedsięwzięcie, tj. PCO S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A. oraz MESKO S.A.

Dostawa, instalacja i uruchomienie pięcioosiowego gimbala w laboratorium HWIL w Zielonce to kamień milowy dla polskiego przemysłu obronnego. To nie tylko najbardziej zaawansowany system w swojej kategorii, ale także jedyny tego tylko w Europie Środkowej. To pokazuje zaangażowanie firmy Lockheed Martin we wsparcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w dążeniu do osiągnięcia statusu lidera branży zbrojeniowej.

Fares Najjar, Program Manager w Lockheed Martin

Powstanie laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych jest następstwem podpisanej 26 marca 2019 r. umowy o realizacji zobowiązań offsetowych w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Firma Lockheed Martin podpisała wówczas umowy z pięcioma spółkami wchodzących w skład konsorcjum PGZ-Wisła: PGZ S.A., WZE S.A., WZU S.A. WZL nr 1 Oddział w Dęblinie oraz WZL nr 2.

W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 Oddział w Dęblinie w ramach zobowiązań offsetowych wybudowana została hala produkcyjna umożliwiająca instalację linii produkcyjnych zarówno z I, jak i II fazy programu Wisła. Produkowane są tu kontenery startowe pocisków PAC-3 MSE systemu Patriot. Spółka osiągnęła również status członka światowego łańcucha dostaw Lockheed Martin i jednego z kluczowych dostawców w programie. WZL-1 jako pierwsze w Polsce pozyskały też certyfikat rządu Stanów Zjednoczonych oraz Lockheed Martin na produkcję elementów systemu Patriot PAC-3 MSE.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. rozwinęły nowe kompetencje, realizując wspólnie z partnerami z Lockheed Martin projekty z obszarów produkcji oraz projektowania. Spółka uzyskała pełną gotowość realizacji zamówień do II fazy programu Wisła w zakresie podsystemów ELES i J-Box, wykorzystywanych w wyrzutniach M903 systemu Patriot. Zwiększy to potencjał potencjał produkcyjny krajowego przemysłu zbrojeniowego na potrzeby głównych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Co więcej, systematycznie postępują prace poświęcone uruchomieniu linii produkcyjnej komponentów ACS (attitude control section) i ACM (attitude control motors) rakiety PAC-3 MSE. Stwarza to możliwość rozwinięcia tej zdolności do produkcji seryjnej na dużą skalę.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w ramach zobowiązań offsetowych produkują wysoko wyspecjalizowane, odporne na zakłócenia i czynniki zewnętrzne wiązki kablowe do wyrzutni Patriot. Spółka pracuje także nad sterownikiem podgrzewacza (HCU), który stanowi integralną część wyrzutni Patriot obsługującą pociski PAC-2, PAC-3 oraz PAC-3 MSE. Zapewnia on kontrolę oraz dystrybucję prądu elektrycznego do elementów grzejnych w kontenerach startowych, umożliwiając sterowanie temperaturą.

Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zakończyły już wszystkie trzy realizowane projekty w ramach I fazy programu Wisła. Zakres zobowiązań obejmował transfer technologii i know-how, przekazanie wyposażenia specjalnego, przeprowadzenie szkolenia
i udzielenie asysty technicznej niezbędnych do ustanowienia serwisowania wybranych komponentów i podzespołów elektrycznych i hydraulicznych samolotów F-16 i C-130.

Wszystkie przedstawione przykłady potwierdzają efektywną i partnerską współpracę między spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lockheed Martin, która pozwoliła spółkom PGZ dołączyć do grona certyfikowanych dostawców amerykańskich podmiotów i pozyskać szeroki wachlarz kompetencji w tworzeniu nowych rozwiązań w technologiach rakietowych.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
I DMO Regina wyruszył z Huty Stalowa Wola S.A.