Pegaz unieważniony

27 lipca Inspektorat Uzbrojenia opublikował na swoich stronach informację o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu partii wielozadaniowych pojazdów Wojsk Specjalnych, które kryło się pod kryptonimem Pegaz. Powodem tego kroku są błędy formalne.

Zgodnie z informacjami upublicznionymi na stronie Inspektoratu Uzbrojenia, decyzja zapadła 23 lipca. Jeszcze w połowie miesiąca zamawiający poinformował, że w grze znajdowali się czterej oferenci: Huta Stalowa Wola S.A. wraz z Tatra Export s.r.o., H.Cegielski-Poznań S.A. wraz z firmą Arquus, Thales Polska Sp. z o.o. oraz AMZ Kutno S.A.. Procedura zakupu została uruchomiona w maju 2019 roku.

Foto: Combat Camera

Według pisma Inspektoratu Uzbrojenia powodem unieważnienia był następujący fakt: Po zakończonej kwalifikacji Wykonawców Zamawiający otrzymał od użytkownika informację, z których wynika, że konieczne są zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wynikające z faktu wprowadzenia przez użytkownika korekty w koncepcji wykorzystania pojazdów WPWS wynikającej z aktualnej specyfiki działań realizowanych przez Wojska Specjalne zarówno w układzie narodowym jak i sojuszniczym. Z przedstawionych zmian wynika, że pojazdy WS wykorzystywane będą m.in. do realizacji zadań, w których przetwarzane będą informacje niejawne o klauzuli NATO SECRET/TAJNE. W wyniku powyższego Zamawiający, dochowując należytej staranności, przeprowadził szereg konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację czynności nadzorczych nad procedurami związanymi z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Zamawiający uzyskał informacje, z których wynika, że na każdym etapie cyklu życia pojazdów (w tym w szczególności na etapie projektowania) będących przedmiotem zamówienia, dostęp do nich związany będzie z posiadaniem uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET/TAJNE.

Całość analiz wykazała, że cała procedura musi przejść weryfikację dotyczącą zmian wymagań. To z kolei wchodzi w prawne uzasadnienie unieważnienia postępowania ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Według deklaracji postępowanie obejmowało plan zakupu 15 egzemplarzy samochodów nowego typu z opcją na 90 kolejnych. Obecnie w strukturach Wojska Polskiego znajduje się niewielka flota pojazdów tej klasy – m.in. 45 Oshkosh M-ATV przekazanych przez Departament Obrony USA, HMMWV w wersjach z dodatkowymi pakietami opancerzenia czy też czy też izraelskie Plasan SandCat 4×4 (Szop).

Więcej artykułów
Wojskowi strażacy na zakupach