Nowy kompleks produkcyjno-magazynowy w ZM DEZAMET

Na terenie wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku produkcyjno-magazynowego. Projekt jest częścią planu rozwoju potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, m.in. w ramach realizacji programów KRAB, RAK, KRYL oraz TYTAN.

Zakres zrealizowanych prac obejmował między innymi remont istniejących budynków polegający na przystosowaniu ich do obowiązujących wymagań oraz budowę potężnych, żelbetonowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa. Efektem jest uzyskanie przez ZM DEZAMET 1000 m2 powierzchni magazynowej, w której składowane będą pociski artyleryjskie oraz inne wyroby schodzące z linii produkcyjnych.

Wieloletnie zamówienia na moduły ogniowe REGINA oraz RAK przekładają się nie tylko na wzrost konkurencyjności zakładów odpowiadających za te rozwiązania. System osiąga pełną skuteczność jedynie wtedy, kiedy posiada odpowiednią amunicję. Plan rozwoju ZM DEZAMET zakłada rozszerzenie możliwości produkcyjnych na dostarczanie amunicji nie tylko na potrzeby krajowych sił zbrojnych, ale także dla potencjalnych klientów zagranicznych.

Hubert Stępniewicz, członek zarządu PGZ S.A.

W nowym budynku produkcyjno-magazynowym zastosowano m.in. zdalne zarządzanie budynkami przez system BMS z poziomu komputera. Pracownicy odpowiadający za bezpieczeństwo oraz utrzymanie ruchu zostaną automatycznie powiadomione za pomocą SMS lub /i e-maila o warunkach panujących na hali, w tym o każdej anomalii systemu czy awarii, jak np. przekroczenie zadanej temperatury czy dopuszczalnego poziomu wilgoci.

W związku ze zwiększaniem się wolumenu zamówień na amunicję artyleryjską ze strony Sił Zbrojnych RP, musieliśmy uzyskać naturalnie dodatkową przestrzeń. Nowa hala pozwoli na „uwolnienie” miejsca w pozostałych budynkach, co otwiera przed nami możliwość dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych pocisków artyleryjskich, ale także pocisków moździerzowych dla RAK-ów.

Tomasz Wawrzkowicz, prezes zarządu ZM DEZAMET S.A.

Do budowy hali zużyto ok 1.600 m3 betonu, 400 ton stali a w tzw. gabiony (specjalne kosze o szerokości 0,5m, mające za zadanie zabezpieczyć cały kompleks przed efektem fali uderzeniowej) zasypano ok 2.500m3 piasku.

ZM DEZAMET S.A. realizuje szereg kontraktów na dostawy amunicji dla Sił Zbrojnych RP, w tym kontrakt z 2019r. na dostawy 24 tys. pocisków artyleryjskich 155 mm do armatohaubic samobieżnych KRAB, produkowanych przez Konsorcjum spółek z GK PGZ pod przewodnictwem Huty Stalowa Wola S.A. oraz kontrakt na 40 000 szt. przeciwpancernej amunicji PG-15. W ostatnim czasie spółka zakończyła próby przy nowoczesnej amunicji dla 120 mm moździerzy samobieżnych RAK.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Embraer testuje KC-390 Millennium na pasach gruntowych