Nowy członek zarządu PGZ S.A.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. powołała na stanowisko członka zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Dariusza Gwizdałę, dotychczasowego Zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Dariusz Gwizdała z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

Od roku 1998 do 2005 r. pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. W latach 2005-2006 był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznyc i Administracji. W 2006 r. został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w 2007 r. dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2007 r. ponownie został dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i funkcję tę sprawował do roku 2009, kiedy objął obowiązki zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W latach 2011-2015 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W sierpniu 2015 r. został wyznaczony na stanowisko dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

1 listopada 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Dariusza Gwizdałę na stanowisko Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 12 października wszedł do Zarządu PGZ S.A.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
F-16 Fighting Falcon dla Słowacji