Nowy sprzęt Polskiej Policji

Najnowszy sprzęt Polskiej Policji

7 stycznia 2020 roku, podczas konferencji prasowej, Komenda Główna Policji zaprezentowała najnowsze pojazdy oraz wyposażenie, którego zakupów dokonano w 2019 roku. Najważniejszymi były śmigłowce S-70i Black Hawk i Bell 407 oraz pojazdy opancerzone Tur VI!

Nowy sprzęt Polskiej Policji

W trakcie konferencji przedstawiono szczegółową listę wydatków oraz zaprezentowano znaczną liczbę pojazdów i sprzętu, który w 2019 roku wszedł na wyposażenie Policji.

Pojazdy

W 2019 r. z przyznanych środków finansowych na modernizację floty transportowej zakupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln PLN. Środki na ten cel pochodziły z: Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Modernizacji Policji, Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska, środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. „Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych” oraz środków na realizację zadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka.

 • 1399 samochodów osobowych (oznakowanych i nieoznakowanych)
 • 171 samochodów typu furgon (oznakowanych i nieoznakowanych)
 • 93 pojazdów typu Mała Więźniarka (MW)
 • 71 samochodów osobowo – terenowych (oznakowanych i nieoznakowanych);
 • 5 lekkich transporterów opancerzonych, w tym dwawyposażone w platformę szturmową,
 • 8 Ambulansów Poczty Specjalnej,
 • 2 autobusy,
 • 18 innych pojazdów np. przyczepy specjalistyczne, pojazdy posiadające specjalistyczną zabudowę i wyposażenie;
 • 4 łodzie,
 • 9 motocykli,
 • 13 zestawów samochodowych urządzeń diagnostycznych.
 • 7 sztuk innego sprzęt transportowy.

Lotnictwo

Działania podjęte przez Komendę Główną Policji w zakresie wymiany przestarzałego sprzętu lotniczego zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat (2018-2019) umożliwiły doposażenie formacji Policji w:

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Śmigłowce Bell 407-GXi wyposażone zostaną w 2020 w System Obserwacji Lotniczej o wartości 18,5 mln PLN.

Uzbrojenie i wyposażenie

Nowy sprzęt Polskiej Policji

W ramach przydzielonych na 2019 środków finansowych w wysokości 81,8 mln PLN, w tym: 51,44 mln (PMP), 6,58 mln z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekty np. “Obserwacja transgraniczna”, “Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA“, “Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych”, “Współdziałanie komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania” oraz zrealizowano zakupy ze środków Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 i ATLAS 2019) oraz 23,8 mln (budżet Policji), na realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej.

Podpisano umowy m.in. na dostawę:

 • 9000 kamuflowanych kamizelek kuloodpornych kamuflowanych,
 • 600 zintegrowanych kamizelek kuloodpornych,
 • 10 ciężkich kombinezonów dla pirotechnika EOD 10,
 • 6132 pistoletów Beretta APX kalibru 9 mm Parabellum,
 • 1095 pistoletów Glock 17 kalibru 9 mm Parabellum,
 • 3500 hełmów balistycznych dla oddziałów prewencji,
 • 250 hełmów balistycznych dla oddziałó kontrterrorystycznych,
 • 95 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,
 • 29 bezzałogowych statków powietrznych,
 • 100 policyjnych tarcz ochronnych – małych,
 • 7 bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych,
 • 117 kasków ochronnych,
 • 18195 kartridży do paralizatorów,
 • 14936930 sztuk amunicji oraz granatów różnego typu,
 • 1305 kamer nasobnych (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019),
 • 114 przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty),
 • 103 stacjonarnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 25 przenośnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 176 bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nowy sprzęt Polskiej Policji

Ponadto, ze środków rezerwy celowej w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zrealizowano w 2019 r. dostawy dziesięciu robotów pirotechnicznych (9 średnich i 1 duży).

Umundurowanie i wyposażenie indywidualne

Centralny system zakupów przedmiotów umundurowania oraz dostaw wyposażenia – zrealizowano zadania na łączną kwotę 35,94 mln PLN (środki z budżetu Policji), w tym:

 • umundurowanie służbowe – 24,89 mln PLN,
 • umundurowanie ćwiczebne – 10,41 mln PLN,
 • kombinezony narciarskie (kurtka i spodnie narciarskie oraz kurtka i spodnie z polaru) – 150000 PLN
 • rzutki ratunkowe – 40000 PLN,
 • plecaki – 450000 PLN

Działalność inwestycyjno-remontowa Policji

W 2019 roku na działalność inwestycyjną Policji wydatkowano z PMP środki finansowe w wysokości 611,522,000 PLN (100% planu), z czego w ramach rezerwy celowej 495,104,000 PLN.

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Dodatkowo na realizację procesów inwestycyjnych jednostki Policji wydatkowały środkiz Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów unijnycha łączną kwotę 44,071,000 PLN.

W 2019 roku na działalność remontową Policji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 53,807,000 PLN w tym: 50,884,000 PLN z budżetu Policji, 521,000 PLN ł z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2,402,000 PLN ze środków własnych jednostek.

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Ponadto jednostki Policji zaplanowały środki z Funduszu Wsparcia Policji oraz programów unijnych na łączną kwotę 10,386,000 PLN.

W 2019 roku z planu remontów zrealizowanych zostało ponad 250 zadań obejmujących zarówno remonty kompleksowe, jak i prace bieżące związane z eksploatacją obiektów oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Źródło: informacje prasowe KGP

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed
More Stories
Pierwszy lot drugiego Gripena E