Nowy sprzęt Polskiej Policji

Najnowszy sprzęt Polskiej Policji

7 stycznia 2020 roku, podczas konferencji prasowej, Komenda Główna Policji zaprezentowała najnowsze pojazdy oraz wyposażenie, którego zakupów dokonano w 2019 roku. Najważniejszymi były śmigłowce S-70i Black Hawk i Bell 407 oraz pojazdy opancerzone Tur VI!

Nowy sprzęt Polskiej Policji

W trakcie konferencji przedstawiono szczegółową listę wydatków oraz zaprezentowano znaczną liczbę pojazdów i sprzętu, który w 2019 roku wszedł na wyposażenie Policji.

Pojazdy

W 2019 r. z przyznanych środków finansowych na modernizację floty transportowej zakupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln PLN. Środki na ten cel pochodziły z: Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Modernizacji Policji, Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska, środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. „Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych” oraz środków na realizację zadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka.

 • 1399 samochodów osobowych (oznakowanych i nieoznakowanych)
 • 171 samochodów typu furgon (oznakowanych i nieoznakowanych)
 • 93 pojazdów typu Mała Więźniarka (MW)
 • 71 samochodów osobowo – terenowych (oznakowanych i nieoznakowanych);
 • 5 lekkich transporterów opancerzonych, w tym dwawyposażone w platformę szturmową,
 • 8 Ambulansów Poczty Specjalnej,
 • 2 autobusy,
 • 18 innych pojazdów np. przyczepy specjalistyczne, pojazdy posiadające specjalistyczną zabudowę i wyposażenie;
 • 4 łodzie,
 • 9 motocykli,
 • 13 zestawów samochodowych urządzeń diagnostycznych.
 • 7 sztuk innego sprzęt transportowy.

Lotnictwo

Działania podjęte przez Komendę Główną Policji w zakresie wymiany przestarzałego sprzętu lotniczego zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat (2018-2019) umożliwiły doposażenie formacji Policji w:

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Śmigłowce Bell 407-GXi wyposażone zostaną w 2020 w System Obserwacji Lotniczej o wartości 18,5 mln PLN.

Uzbrojenie i wyposażenie

Nowy sprzęt Polskiej Policji

W ramach przydzielonych na 2019 środków finansowych w wysokości 81,8 mln PLN, w tym: 51,44 mln (PMP), 6,58 mln z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekty np. „Obserwacja transgraniczna”, „Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA„, „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych”, „Współdziałanie komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania” oraz zrealizowano zakupy ze środków Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 i ATLAS 2019) oraz 23,8 mln (budżet Policji), na realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej.

Podpisano umowy m.in. na dostawę:

 • 9000 kamuflowanych kamizelek kuloodpornych kamuflowanych,
 • 600 zintegrowanych kamizelek kuloodpornych,
 • 10 ciężkich kombinezonów dla pirotechnika EOD 10,
 • 6132 pistoletów Beretta APX kalibru 9 mm Parabellum,
 • 1095 pistoletów Glock 17 kalibru 9 mm Parabellum,
 • 3500 hełmów balistycznych dla oddziałów prewencji,
 • 250 hełmów balistycznych dla oddziałó kontrterrorystycznych,
 • 95 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,
 • 29 bezzałogowych statków powietrznych,
 • 100 policyjnych tarcz ochronnych – małych,
 • 7 bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych,
 • 117 kasków ochronnych,
 • 18195 kartridży do paralizatorów,
 • 14936930 sztuk amunicji oraz granatów różnego typu,
 • 1305 kamer nasobnych (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019),
 • 114 przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty),
 • 103 stacjonarnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 25 przenośnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 176 bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nowy sprzęt Polskiej Policji

Ponadto, ze środków rezerwy celowej w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zrealizowano w 2019 r. dostawy dziesięciu robotów pirotechnicznych (9 średnich i 1 duży).

Umundurowanie i wyposażenie indywidualne

Centralny system zakupów przedmiotów umundurowania oraz dostaw wyposażenia – zrealizowano zadania na łączną kwotę 35,94 mln PLN (środki z budżetu Policji), w tym:

 • umundurowanie służbowe – 24,89 mln PLN,
 • umundurowanie ćwiczebne – 10,41 mln PLN,
 • kombinezony narciarskie (kurtka i spodnie narciarskie oraz kurtka i spodnie z polaru) – 150000 PLN
 • rzutki ratunkowe – 40000 PLN,
 • plecaki – 450000 PLN

Działalność inwestycyjno-remontowa Policji

W 2019 roku na działalność inwestycyjną Policji wydatkowano z PMP środki finansowe w wysokości 611,522,000 PLN (100% planu), z czego w ramach rezerwy celowej 495,104,000 PLN.

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Dodatkowo na realizację procesów inwestycyjnych jednostki Policji wydatkowały środkiz Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów unijnycha łączną kwotę 44,071,000 PLN.

W 2019 roku na działalność remontową Policji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 53,807,000 PLN w tym: 50,884,000 PLN z budżetu Policji, 521,000 PLN ł z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2,402,000 PLN ze środków własnych jednostek.

Nowy sprzęt Polskiej Policji

Ponadto jednostki Policji zaplanowały środki z Funduszu Wsparcia Policji oraz programów unijnych na łączną kwotę 10,386,000 PLN.

W 2019 roku z planu remontów zrealizowanych zostało ponad 250 zadań obejmujących zarówno remonty kompleksowe, jak i prace bieżące związane z eksploatacją obiektów oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Źródło: informacje prasowe KGP

Więcej artykułów
Polski Zombie w Projekcie Wojownik