MESKO S.A. i Politechnika Świętokrzyska rozszerzają współpracę badawczo-rozwojową

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka MESKO S.A. i Politechnika Świętokrzyska podpisały umowę o współpracy dotyczącą prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Mają one wspomóc modyfikację cyfrową w zakresie zarządzania produkcją uzbrojenia. Ich efektem będzie dalsze unowocześnianie produkcji sprzętu wojskowego poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Dokument z ramienia MESKO S.A. podpisali: Prezes Zarządu Elżbieta Śreniawska oraz Członek Zarządu ds. Rozwoju dr inż. Przemysław Kowalczuk. Politechnikę Świętokrzyską reprezentował Rektor prof. dr hab. Zbigniew Koruba.

Cieszę się, że nasza spółka kontynuuje kooperację z tak znamienitą szkołą wyższą, będącą naukową wizytówką regionu świętokrzyskiego. To właśnie dzięki współdziałaniu naukowców oraz przedstawicieli przemysłu powstają projekty umożliwiające dalszy rozwój poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.

Elżbieta Śreniawska, prezes zarządu MESKO S.A.

Podkreśliła, że Spółka stawia na współpracę z uczelniami wyższymi, ponieważ chce się modernizować, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów..

Członek Zarządu ds. Rozwoju MESKO S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk zaznaczył, że opracowane w wyniku nawiązanej współpracy technologie ułatwią m.in. kontrolę niektórych procesów produkcyjnych, w tym procesu produkcji spłonek i doprowadzą do stworzenia gotowych produktów, minimalizując przy tym zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

Współpraca biznesu ze światem nauki owocująca transferem nowoczesnych technologii, to oczywisty czynnik rozwoju nowatorskich firm.

Wspólne prace będą realizowane w ramach utworzonego na Politechnice Świętokrzyskiej Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Nowoczesnych Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa.

dr inż. Przemysław Kowalczuk, Członek Zarządu ds. Rozwoju MESKO S.A.

Warto przypomnieć, że MESKO S.A. współpracuje z innymi uczelniami wyższymi w kraju m.in. z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Akademią Górniczo-Hutniczą. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2021 r. porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisał Prezes Zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek.

Źródło: informacje prasowe MESKO S.A.

Więcej artykułów
Vortex Optics SPARC AR