MASKPOL dostarczy hełmy dla Sił Zbrojnych RP

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka MASKPOL podpisała w dniu 08 marca 2023 kontrakt z Agencją Uzbrojenia. Maskpol dostarczy w latach 2023-2025 dla Sił Zbrojnych RP ok. 147 tyś. sztuk kompozytowych hełmów kuloodpornych (zamówienie gwarantowane + prawo opcji), zgodnie z przekazanymi informacjami wartość zakupionego sprzętu wyniosła ok. 289.7 mln PLN brutto.

Poza nowymi dostawami Maskpol do połowy roku dostarczy jeszcze do armii 15 tyś. kuloodpornych hełmów kompozytowe HP-05 zgodnie z umową zawartą w 2020 roku.

Jako jedyny polski producent hełmów kompozytowych Maskpol dysponuje zapleczem produkcyjnym mogącym zaspokoić dostawy na tak wysokim poziomie. W swojej ofercie poza dostarczanymi dla Sił Zbrojnych RP hełmami kompozytowymi, spółka posiada również hełmy dedykowane innym formacjom mundurowym.

Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem Wojska Polskiego zwiększamy wolumen dostaw bojowych hełmów kompozytowych. Obecnie żołnierze WP są wyposażeni w 5 typów kompozytowych hełmów kuloodpornych naszej produkcji, zakładamy że niebawem zaczniemy dostarczać hełmy bojowe z ukompletowania projektu TYTAN. Hełmy kompozytowe są jedną z naszych wiodących linii produktowych.

Adam Ogrodnik, Prezes MASKPOL S.A.

MASKPOL produkuje i dostarcza hełmy kuloodporne i odłamkoodporne od blisko 20 lat. Poza dostawami do WP hełmy kompozytowe z Maskpolu zostały wyeksportowane do kilku krajów europejskich ale również poza Europę. Drugą, po polskiej armią której żołnierze wyposażeni są w różne typy hełmów producenta z Konieczek jest armia ukraińska. Łącznie w latach 2014-2022 na Ukrainę trafiło kilkadziesiąt tysięcy hełmów Maskpolu. Od początku napaści Rosji na Ukrainę, hełmy wyprodukowane w Maskpolu uratowały życie wielu obrońcom Ukrainy.

Źródło: informacje prasowe PSO MASKPOL

Więcej artykułów
300. egzemplarz Bell 505 Jet Ranger X