Łotwa i Estonia zamawiają granatniki Carl-Gustaf M4

Saab otrzymał zamówienia od Sił Zbrojnych Łotwy oraz Estonii na dostawy granatnika Carl-Gustaf® M4. Dostawy będą odbywać się w latach 2021-2024. Zamówienia zostały złożone w ramach umowy ramowej podpisanej przez Swedish Defence Materiel Administration (FMV) w czerwcu 2019 r., na mocy której Szwecja, Łotwa i Estonia mogą składać zamówienia na systemy broni Carl-Gustaf M4 przez okres dziesięciu lat.

Z przyjemnością ogłaszamy, że Łotwa i Estonia stały się najnowszymi nabywcami systemu Carl-Gustaf M4. Oba kraje mają ponad dwie dekady doświadczeń w eksploatacji systemu Carl-Gustaf dostarczanego przez firmę Saab. Już niedługo wzmocnimy ich zdolności do prowadzenia operacji lądowych dzięki najnowszej wersji tego systemu

Görgen Johansson, szef działu biznesowego Saab Dynamics

Nowa generacja granatnika przeciwpancernego Carl-Gustaf M4 jest ogromnym, technologicznym krokiem naprzód dla każdego żołnierza, który był przeszkolony w używaniu broni wsparcia i miał do czynienia ze starszym wersjami granatnika, takimi jak M2. Różnica jest szczególnie widoczna w trakcie przenoszenia broni. Jest ona o połowę lżejsza. Złożenie wspólnego zamówienia jest bardzo dobrym przykładem naszej współpracy z krajami sąsiednimi, a obie strony wybrały dla siebie najlepszą i najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę. Współpraca obronna między krajami jest jednym z najważniejszych filarów zwiększenia zdolności obronnych całego regionu

Ramil Lipp, szef kategorii uzbrojenie w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych

Nabycie bezodrzutowego działa najnowszej generacji jest kolejnym kamieniem milowym na drodze współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi i Skandynawią. Złożenie wspólnego zamówienia zapewnia znaczne korzyści cenowe zarówno Łotwie, jak i Estonii, a także zwiększa interoperacyjność regionalną oraz możliwości wzajemnego szkolenia z siłami naszych sojuszników. Zakup granatników Carl-Gustaf M4, połączony ze wcześniejszym nabyciem amunicji, również znacznie poprawi możliwości operacyjne Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych, wyznaczając drogę do długoterminowej modernizacji naszych sił zbrojnych

Artis Pabriks, minister obrony Łotwy

Naramienny granatnik Carl-Gustaf M4 to najnowsza wersja przenośnego, wielozadaniowego systemu uzbrojenia. Oferuje on żołnierzom szeroki zakres możliwości prowadzenia walki

Więcej artykułów
GRUPA WB: GLADIUS w Toruniu