Leonardo zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Transparency International 2020 wśród firm obronnych pod względem przejrzystości i przeciwdziałania korupcji

Leonardo awansował w rankingu osiągając najwyższy poziom w Indeksie Firm Obronnych Transparency International w zakresie zwalczania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (Transparency International’s Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI)).

Po około dwuletnim procesie analizy firm z sektora obronnego i bezpieczeństwa z całego świata, niezależna organizacja doceniła środki wdrożone przez Leonardo, odnotowując przyjęcie przez firmę coraz bardziej rygorystycznej polityki antykorupcyjnej i znaczący wzrost poziomu jej przejrzystości. W wyniku tak podjętych działań Leonardo awansował w rankingu w porównaniu z poprzednim badaniem z 2015 roku, zdobywając bardzo wysoki wynik plasujący firmę w „Zakresie A”, czyli najwyższym w skali ocen. Ocena opiera się wyłącznie na analizie informacji dostępnych dla wszystkich interesariuszy i bierze pod uwagę 134 firmy z sektora z 38 krajów.

Dzięki długotrwałemu i ciągłemu zaangażowaniu podjętemu w ciągu ostatnich kilku lat, Leonardo przyjął nowy kodeks etyczny, wzmocnił odpowiedzialność i kontrolę w firmie w ramach audytu wewnętrznego, offsetu i zgodności polityk handlowych. Spółka wprowadziła również nowy kodeks zarządzania relacjami z dostawcami, wydała nowe, jeszcze bardziej rygorystyczne wytyczne dla przedstawicieli handlowych i konsultantów oraz uzyskała unikatowy w branży certyfikat ISO 37001: 2016 „System zarządzania antykorupcyjnego”. Ponadto prowadziła wewnętrzną kampanię informacyjną dotyczącą ujawniania nieprawidłowości i przyjęła nowe metodologie oceny ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem profili antykorupcyjnych w powiązaniu z odpowiedzialnym zarządzaniem biznesem.

Przejrzystość, etyka i przeciwdziałanie korupcji są podstawą zarządzania Leonardo, a uznanie wyrażone przez Transparency International potwierdza słuszność obranej od jakiegoś czasu ścieżki, która ma na celu zaadaptowanie ustrukturyzowanego podejścia i ciągłe doskonalenie skuteczności przyjętych przez firmę narzędzi.

Wzmocnienie działań, od okresowego przeglądu kodeksu etycznego i antykorupcyjnego po wprowadzenie modelu organizacyjnego kontroli wewnętrznej, umożliwiło wdrożenie systemu ładu i zarządzania, który skutecznie zapobiega ewentualnym zagrożeniom, jednocześnie promując i rozwijając etyczną kulturę biznesową.

Luciano Carta, prezes Leonardo

Zdobycie najwyższego miejsca w indeksie opracowanym przez Transparency International jest wynikiem ciągłej pracy zintegrowanego i spójnego zespołu, obejmującego wszystkie istotne funkcje korporacyjne. Ta praca przyniosła szczególnie dobry wynik, który jest powodem do dumy dla wszystkich pracowników. To osiągnięcie pokazuje, że przestrzeganie zasad związanych ze zwalczaniem korupcji w postępowaniu biznesowym jest w centrum, będąc priorytetem w naszej działalności prowadzonej w najlepszy możliwy sposób we wszystkich krajach, w których działamy .

Alessandro Profumo, CEO Leonardo

Osiągnięcie tego ważnego rezultatu następuje po nominacji Leonardo na firmę Wiodącą w zaangażowaniu na rzecz promowania dziesięciu zasad Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz wspierania inicjatyw zgodnych ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainable Development Goals (SDGs)), które są wspierane przez ONZ.

Źródło: informacje prasowe Leonardo

Więcej artykułów
Stępka pod niszczyciel USS Harvey C. Barnum Jr.