Leonardo Helicopters: Polskie programy śmigłowcowe Perkoz, Kondor oraz Kruk

Inne kwestie

Czy Leonardo planuje uczestniczyć w przyszłych procesach zakupowych poza sferą Sił Zbrojnych RP, docierając do polskich służb mundurowych? Jakie platformy dla helikopterów mogłyby być tu oferowane?

Wszystkie platformy śmigłowcowe Leonardo mogą być oferowane polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej lub innym służbom mundurowym. Jednak to zawsze jest decyzja klienta. Wyrażamy gotowość do współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Co więcej, Leonardo, działając w kilku innych obszarach, takich jak lotnictwo, cyberbezpieczeństwo, przestrzeń kosmiczna, obrona i elektronika, może zapewnić polskim siłom zbrojnym wiele nowoczesnych rozwiązań.

Platformy bezzałogowe

Czy grupa planuje dalszy rozwój platformy bezzałogowej opartej na śmigłowcu SW-4? Jeśli tak, to jakie obszary zostałyby tu objęte?

PZL-Świdnik jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i przetestowanie pierwszego polskiego bezzałogowego śmigłowca SW-4 Solo, który został wybrany przez Ministerstwo Obrony Włoch i Wielkiej Brytanii do zademonstrowania zdolności w zakresie nadzoru morskiego podczas pierwszego programu obronnego finansowanego przez UE – OCEAN 2020. Doskonale wykonał swoje zadanie.

Leonardo SW-4 Solo

Bezzałogowe wiropłaty i systemy powietrzne to szybko rozwijająca się technologia, dlatego ten potencjał będzie rozwijany w PZL-Świdnik dzięki dostępowi do najnowszych technologii i rynków międzynarodowych zapewnionych przez potencjał Leonardo. Możliwości współpracy załogowych statków powietrznych z bezzałogowymi systemami, to coś, co Leonardo już opracowuje i testuje dla swoich śmigłowców. Polska skorzystałaby z tej zdolności również w oparciu o wymogi krajowe.

Jakie są plany Leonard w dziedzinie BSP, ze szczególnym naciskiem na bezzałogowe wiropłaty? Czy grupa planuje rozwijać również platformy zwiadowcze i bojowe?

Oczekuje się, że bezzałogowe statki powietrzne (UAV) będą odgrywać coraz większą rolę w obecnych i przyszłych działaniach. Siły wojskowe i bezpieczeństwa muszą przedstawić i zweryfikować nowe role i zastosowania. Leonardo nie przewiduje jednak stosowania uzbrojenia na platformach BSP.

Czy Leonardo pracuje nad koncepcją bezpośrednich wspólnych operacji i załogowej/bezzałogowej współpracy w obszarze śmigłowców (z udziałem AW101, AW139, AW159), gdzie bezzałogowe platformy uzupełniają zasoby ludzkie, zwłaszcza w scenariuszach wysokiego ryzyka lub odzyskiwania?

Dla AW101/AW159 tak, jest to coś, co LMW niedawno promowała. Zademonstrowaliśmy już te możliwości również dla zespołu SW-4 Solo z NH90 i AW129 włoskiej armii, a ostatnio dla zespołu AWHERO z NH90 włoskiej marynarki wojennej podczas demonstracji OCEAN 2020 na Morzu Śródziemnym.

Poprzedni 1 2 3 4 5

Więcej artykułów
Polska Grupa Zbrojeniowa na Targach „Granice”