Kto naprawi ORP Kaszub?

6 lipca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o wyborze podmiotu, który zrealizuje usługę naprawy bieżącej korwety ORP Kaszub. Ostatecznie powyższe prace, o ile nie dojdzie do interwencji KIO, zostaną zrealizowane przez firmę NET MARINE Marine Power Service Sp. z o.o. w Gdańsku.

Postępowanie uruchomiono w kwietniu 2021roku. W rywalizacji o zamówienie uczestniczyły cztery podmioty:

  • NET MARINE Marine Power Sp. z o.o. ze Szczecina (deklarująca realizację zamówienia w Gdańsku),
  • PGZ Stocznię Wojenną Sp. z o.o. w Gdyni,
  • Gdańska Stocznię Remontową im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku
  • Stocznia Remontową NAUTA S.A. w restrukturyzacji z Gdyni.
Foto: Szymon Trybuchowicz

Zwycięska oferta otrzymała 95,8% punktów – realizację zamówienia podstawowego wyceniono na kwotę 6,5 mln PLN brutto, a zamówienia opcjonalnego 5,1 mln PLN brutto. Dodatkowo usługodawca wskazał, że ryzyko poniesienia kosztów wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac określił na 11%.

Pozostałe oferty otrzymały:

  • 90,23% punktów (PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.; wartość oferty 11,7 mln PLN brutto, w tym 7,7 mln PLN zamówienie podstawowe, 5% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych),
  • 90% punktów (Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w restrukturyzacji; wartość oferty 11,1 mln PLN brutto w tym 8,5 mln PLN brutto zamówienie podstawowe, 0% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych),
  • 69,01% punktów (Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.; wartość oferty 14,5 mln PLN brutto w tym 7,5 mln PLN zamówienie podstawowe, 0% ryzyka poniesienia kosztów dodatkowych).

Korweta ORP Kaszub została wcielona do służby 15 marca 1987 roku. Obecnie znajduje się w strukturach Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Najprawdopodobniej jej następcą będzie jedna z trzech fregat planowanych do zamówienia w ramach programu Miecznik.

Więcej artykułów
GRUPA WB w projekcie SOFTANET