Konsorcjum PGZ-OTTOKAR zawarło umowę ramową na dostawę niszczycieli czołgów

Konsorcjum PGZ-OTTOKAR zawarło umowę ramową na dostawę elementów składowych bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów, dzięki którym realizowany będzie program wzmacniający obronę przeciwpancerną OTTOKAR – BRZOZA.

Podpisana umowa to istotny krok do rozpoczęcia integracji finalnej konfiguracji modułu. W najbliższym czasie zawarte zostaną umowy wykonawcze, które pozwolą na rozpoczęcie produkcji i niezwłoczne dostawy systemu. Wówczas zostanie potwierdzone ostateczne ukompletowanie modułów bateryjnych, co jest zależne od podwozia, jak i wybranego pocisku przeciwpancernego.

W skład bateryjnych modułów ogniowych, poza pojazdami niszczycieli czołgów wejdzie szereg innych pojazdów, takich jak: wozy dowodzenia, rozpoznawcze, amunicyjne, ewakuacji medycznej oraz warsztatowe.

Bateryjne moduły ogniowe niszczycieli czołgów to nagradzana już Defenderem propozycja PGZ, która znacznie zwiększy potencjał obronny Polski. Cieszę się, że szybko potrafiliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy gotowi współpracować z partnerami zagranicznymi i to w oparciu o transfer wiedzy i technologii, jak i wejść w światowe łańcuchy dostaw. Liczę, że realnie przyczyniamy się do realizacji idei tworzenia pułku przeciwpancernego w Suwałkach poprzez przygotowanie nowoczesnych systemów uzbrojenia.

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Zawarta dzisiaj umowa na realizację programu OTTOKAR BRZOZA jest kolejnym dużym projektem skierowanym przez Agencję Uzbrojenia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stanowi ona jednocześnie wyraz zaufania, jakim obdarzamy polski przemysł w zakresie realizacji priorytetowych zadań modernizacyjnych. Przyjęta formuła umowy ramowej pozwoli na optymalne zarządzanie projektem, a w konsekwencji terminowe zasilenie pododdziałów przeciwpancernych w najnowocześniejszy sprzęt spełniający oczekiwania naszych Sił Zbrojnych. Warto podkreślić, że przyjęte rozwiązanie sprawdza się już w przypadku pozyskania systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, czego wyrazem jest przyspieszenie realizacji programu NAREW w efekcie zawartej w kwietniu umowy wykonawczej na dostawy pierwszych jednostek ogniowych tego systemu, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

płk dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia

Konsorcjum PGZ-OTTOKAR składa się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (lider konsorcjum), HSW S.A., MESKO S.A. i WZE S.A. Huta Stalowa Wola S.A. odpowiada za projekt podwozia oraz integrację całego systemu, a MESKO S.A. oraz WZE S.A. to podmioty, które realizować będą integrację i dostawy przeciwpancernych pocisków kierowanych, jak również wezmą udział w potencjalnym transferze technologii.

W realizację programu zostaną także zaangażowane inne spółki PGZ oraz partnerzy spoza Grupy Kapitałowej PGZ.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Polska chce rozszerzyć możliwości rozpoznawcze Jastrzębi