Kolejne dostawy sprzętu inżynieryjnego dla SZ RP

Huta Stalowa Wola S.A. dostarcza Uniwersalne Maszyny Inżynieryjne UMI 9.50 oraz Spycharko-Ładowarki SŁ-34C dla Sił Zbrojnych RP.

HSW S.A. przekazała 19 egzemplarzy Uniwersalnej Maszyny Inżynieryjnej UMI 9.50 wraz osprzętem dodatkowym do Użytkowników. Tym samym HSW zrealizowała w terminie Umowę na dostawę maszyn zarówno z zamówienia gwarantowanego, jak i zamówienia opcjonalnego, z którego Zamawiający skorzystał w pełnym zakresie przewidzianym Umową. Dostawa UMI 9.50 realizowana była na podstawie Umowy zawartej 1 czerwca 2021 r. pomiędzy HSW S.A. i 1 RBLog w Wałczu.

Aktualnie realizowane są również dostawy Spycharko-Ładowarek SŁ-34C do Użytkowników. Łącznie do końca 2021 r. zostanie dostarczonych do SZ RP 8 egz. Spycharko-Ładowarek SŁ-34C (3 egzemplarze przekazane w czerwcu 2021 r.). Te dostawy realizowane są na podstawie umowy z 11 lipca 2019 r. z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Umowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Huta Stalowa Wola od wielu lat wyposaża w sprzęt inżynieryjny różne rodzaje wojsk. Wpieramy w ten sposób potrzeby tych jednostek, które są odpowiedzialne za techniczne przygotowania i koordynację prac w terenie, na poligonach czy choćby w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzisiejsze maszyny to nowoczesny i funkcjonalny sprzęt inżynieryjno-budowalny, który spełnia wszystkie konieczne funkcje i zadania stawiane przed wojskami i pododdziałami inżynieryjnymi.

Bartłomiej Zając, Prezes Huty Stalowa Wola S.A.

HSW S.A. prowadzi intensywne działania na rzecz opracowania jak najlepszej oferty zabezpieczającej potrzeby SZ RP w sprzęt inżynieryjny. Główne kierunki rozwoju tego sprzętu zmierzają do opracowania unowocześnionych maszyn do prac ziemnych oraz wersji gąsienicowych inżynieryjnych transporterów, systemów minowania narzutowego.

Dostarczane maszyny są oczekiwane przez pododdziały inżynieryjne różnych rodzajów wojsk, gdyż podnoszą ich możliwości wykonywania zadań wsparcia i zabezpieczenia inżynieryjnego. Przekazywane maszyny wykorzystywane będą do prowadzenie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu w ramach szkoleń poligonowych, do prac drogowo-mostowych oraz wykonywania zadań wsparcia inżynieryjnego, również na korzyść innych służb i społeczeństwa w ramach reagowania kryzysowego.

Źródło: informacje prasowe HSW

Więcej artykułów
AUSA 2022: Debiut Silent Network WB Group