Kobbeny kończą służbę w Marynarce Wojennej

25 stycznia Komenda Portu Wojennego w Gdyni ogłosiła postępowanie w sprawie wyboru podmiotu, który przeprowadzi prace związane z przygotowaniem do wycofania ze służby obu okrętów podwodnych typu Kobben znajdujących się obecnie w strukturach Marynarki Wojennej.

Celem zlecenia jest wyokrętowanie baterii akumulatorów wraz z oprzyrządowaniem z ORP Bielik oraz ORP Sęp. Jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena oferty – otwarcie ofert zaplanowano na 3 lutego bieżącego roku.

Foto: 3. Flotylla Okrętów

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia każdy z okrętów należy przeholować w celu zadokowania i późniejszego wydokowania. W czasie pobytu w doku planuje się przeprowadzić prace związane z wyokrętowaniem baterii akumulatorów, systemu chłodzenia, mieszania, monitoringu oraz koneksji – wszystkie powyższe elementy mają zostać przetransportowane do Punktu Bazowania w Helu. Kolejnym etapem prac ma być umycie jam baterii, a później zaokrętować balast stały, który zapewni stateczność okrętów po wyokrętowaniu wymienionych elementów. Usługodawca ma wykonać dwie sztuki linii oświetlenia zapewniające oświetlenie wnętrza poprzez podłączenie do skrzynki zasilającej z mola, wykonanie zamknięcia włazu wejściowego na kiosk okrętu (zamknięcie na kłódkę) oraz wykonanie drewnianej lub aluminiowej pokrywy górnego włazu w kiosku. Dodatkowo wykonawca ma wykonać osłony zabezpieczające wszystkie otwory technologiczne w górnej części kiosku.

Marynarka Wojenna eksploatowała w swojej historii cztery okręty podwodne typu Kobben, które zostały przejęte od Norwegii. Według planów miały pozwolić na zdobycie czasu na podpisanie umowy i wdrożenie do eksploatacji jednostek nowej generacji (program Orka), jednak jak pokazuje historia, Marynarka Wojenna nigdy nie miała dostatecznego poparcia politycznego do zamówień nowych okrętów. Obecnie jedyną szansą dla Dywizjonu Okrętów Podwodnych jest zakup używanych jednostek typu A17 w Szwecji.

Więcej artykułów
Strzelcy wyborowi otrzymują precyzyjne karabiny BOR z ZM Tarnów