JW GROM szuka granatników przeciwpancernych

21 lipca Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o uruchomieniu przetargu dotyczącego zakupu jednorazowych granatników przeciwpancernych. Jest to kolejna próba zamówienia tego typu uzbrojenia dla jednostki.

Zgodnie z upublicznionymi danymi, procedura o charakterze ograniczonym, ma zostać zrealizowana do grudnia bieżącego roku. Podmioty zainteresowane udziałem mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału do 16 sierpnia. Obok ceny, drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na dostarczony sprzęt. Podobnie jak w przypadku innych zakupów, JW GROM nie poinformowała o liczbie planowanych do zakupu granatników przeciwpancernych. Szczegółową specyfikację otrzymają wykonawcy zakwalifikowani do składania ofert ostatecznych.

Foto: USMC

20 października 2020 JW GROM poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w sprawie zakupu na potrzeby jednostki jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Zgodnie z informacjami, które upubliczniono przy okazji otwarcia ofert, jedynym podmiotem, który zmieścił się w zakładanym budżecie było konsorcjum Metalexport-S wraz z bułgarskim Vazovski Mashinostroitelni Zavodi, które najprawdopodobniej zaoferowało rodzinę Bullspike (wartość oferty 3,2 mln złotych brutto przy budżecie zakładanym na 3,5 mln złotych brutto). Druga oferta, firmy Works 11 Sp. z o.o. opiewała na kwotę 4,3 mln złotych brutto. Wydawało się więc, że polsko-bułgarskie konsorcjum dostarczy broń do JW GROM. Okazuje się jednak, że postępowanie zostało unieważnione 15 października. Formalnym powodem jest odrzucenie oferty polsko-bułgarskiej ze względu, że wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego 57 minut po upływie zakładanego czasu… Co ciekawe, także oferta Works 11 Sp. z o.o. została odrzucona ze względów formalnych – wadium obejmowało niepełny czas związania ofertą (o 6 dni krócej).

Z dostępnych informacji wiadomo, że w arsenale JW GROM znajdują się granatniki Saab AT-4 w różnych wersjach oraz granatniki RPG-75.

Więcej artykułów
Formoza bliżej nowych karabinków modułowych