JW GROM na zakupach granatników termobarycznych

30 kwietnia Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie zakup na potrzeby jednostki granatników termobarycznych kalibru 68 mm.

Zgodnie z “tradycją” panującą przy zakupach JW GROM, większość szczegółów dotyczących zamówienia jest tajna i zostanie udostępniona wyłącznie podmiotom zakwalifikowanym do składania ofert ostatecznych. Wiadomo, że dostawa broni ma zostać zrealizowana do końca października 2021, a obok ceny drugim kryterium będzie gwarancja na dostarczony sprzęt. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie zgłoszeń do 13 maja 2021. Do finałowej rozgrywki zamawiający zakłada zaproszenie maksymalnie pięciu firm.

W ostatnich latach JW GROM zakupiła nieznaną liczbę granatników RPG-75TB z głowicami termobarycznymi. W 2017 roku dokupiono (poprzez firmę Works 11 Sp. z o.o. granatniki RPG-75M z głowicami przeciwpancernymi.

W 2020 roku JW GROM próbowała zakupić na swoje potrzeby nową partię granatników przeciwpancernych – ostatecznie zakup nie doszedł do skutku ze względu na problemy proceduralne, oferta polsko-bułgarskiego konsorcjum została odrzucona ze względu, że wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego 57 minut po upływie zakładanego czasu… Co ciekawe, także oferta Works 11 Sp. z o.o. została odrzucona ze względów formalnych – wadium obejmowało niepełny czas związania ofertą (o 6 dni krócej).

Więcej artykułów
Radiostacje RADMOR 3501 dla Indonezji