Inauguracja prac Parlamentarnego Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

14 maja w Senacie zainaugurował pracę Parlamentarny Zespół ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Na konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Zespołu senator Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że będzie to ciało ponadpartyjne, którego celem jest wypracowanie programu dla żołnierzy – tzw. „specjalsów”- i byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy po krótkim czasie aktywności zawodowej przechodzą na emeryturę.

Chcemy ponad podziałami politycznymi wypracować rozwiązania ustrojowe, ustawodawcze, ale też rekomendacje, związane z praktyką działania polskiej administracji, by państwo polskie mogło jak najlepiej zagospodarować tych ludzi.

Są to ludzie, którzy mają pełną sprawność fizyczną, ogromną wiedzę i doświadczenie, a państwo polskie nie potrafi z tego korzystać. W USA, Wielkiej Brytanii działają specjalne programy i byli funkcjonariusze są zatrudniani do zajęć szkoleniowych, analitycznych i działań antyterrorystycznych.

Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP, wiceprzewodniczący Zespołu

Jest to dla mnie duma i honor móc powitać takich gości, jak panowie oficerowie. Gwarantuję, że owoce pracy tego Zespołu pojawią się wcześniej, niż państwo przewidujecie i znajdą swe miejsce w inicjatywie ustawodawczej. Postaramy się przekonać parlamentarzystów, ale i doprowadzić tę sprawę do końca.

prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Senator , który przewodniczył pracom Zespołu wyraził nadzieję, że w jego uda się skutecznie działać. „Aby jednak działania te były skuteczne, muszą opierać się na współpracy. Liczę zatem na wsparcie ze strony przedstawicieli organizacji REkonwersja SOF” – powiedział.

Wadim Tyszkiewicz, Senator RP, przewodniczący Zespołu

Praca zespołu jest potrzebna dla Polski. Nie wyobrażam sobie, aby po takim wyszkoleniu ci ludzie musieli szukać zatrudnienia poza krajem. Stan prawny w tym zakresie powinien zostać uregulowany.

Poseł Lech Kołakowski

Dzięki wam czujemy się bezpiecznie. Jest rzeczą nie do przyjęcia, że do tej pory państwo polskie nie ma pomysłu co z wami po służbie zrobić. Wasza praca może być dla państwa polskiego wykorzystana zarówno w administracji publicznej, jak i innych podmiotach gospodarczych.

Krzysztof Kwiatkowsk, Senator RP, wiceprzewodniczący Zespołu

Wraz z kolegami w tej samej sytuacji postanowiliśmy zbudować program, który pomoże im spłacić państwu zainwestowane w ich szkolenie pieniądze. Ta inicjatywa ma pomóc żołnierzom i państwu, przez ich dalsze działania.

Mariusz Urbaniak, były żołnierz jednostki specjalnej GROM

Dawni żołnierze, policjanci i funkcjonariusze utrzymają stale kontakt z czynnymi zawodowo kolegami, co świadczy o tym, że nadal są potrzebni państwu. Cenimy sobie, że ta nasza wiedza nadal jest przydatna kolegom będącym w służbie.

Wielu byłych funkcjonariuszy pracuje poza granicami – służy w Legii Cudzoziemskiej czy ochrania statki pod obcymi banderami. Mam nadzieję, że Zespół znajdzie odpowiedź na pytanie, dlaczego ci byli funkcjonariusze nie pracują dla Polski.

Leszek Sucholewski, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji

O powołanie zespołu zwróciła się do senatorów społeczność Rekonwersja SOF – zrzeszająca byłych funkcjonariuszy elitarnych jednostek specjalnych i służb specjalnych. Jak podkreślają, emerytowani żołnierze czy funkcjonariusze służb specjalnych posiadają nie tylko ekskluzywną wiedzę, przewyższającą zasoby dostępne w środowisku cywilnym, ale cechuje ich bogate doświadczenie zawodowe, w tym wysokie umiejętności zarządzania dużymi zespołami ludzi – także w sytuacjach bardzo trudnych, pod presją czasu i stresu. Mają ekspercką wiedzę, którą państwo polskie mogłoby wykorzystać na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Więcej artykułów
Sri Lanka podpisała kontrakt na modernizację IAI Kfir