Memorandum of Cooperation between ICEYE, owner and operator of the world’s largest SAR satellite constellation, and the Ministry of Defense of Ukraine strengthens cooperation on space defense.

ICEYE wzmacnia współpracę z ukraińskim MON w zakresie obrony kosmicznej

ICEYE, światowy lider w dziedzinie obserwacji Ziemi z wykorzystaniem satelitów SAR, oraz Ministerstwo Obrony Ukrainy, podpisali Porozumienie o Współpracy w celu wzmocnienia wspólnych działań w zakresie teledetekcji powierzchni Ziemi w interesie bezpieczeństwa i obronności Ukrainy.

Porozumienie o Współpracy opiera się na fundamencie niezachwianego wsparcia dla rządu Ukrainy ze strony ICEYE zapewnianego przez firmę od 2022 roku. W ramach porozumienia ICEYE gwarantuje, że zobrazowania satelitarne pozyskiwane w odniesieniu do terytorium Ukrainy są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obrony Ukrainy w warunkach agresji zbrojnej i w żadnych okolicznościach nie są udostępniane wrogim krajom lub podmiotom

Memorandum of Cooperation between ICEYE, owner and operator of the world’s largest SAR satellite constellation, and the Ministry of Defense of Ukraine strengthens cooperation on space defense.

Współpraca z ICEYE i podpisanie tego porozumienia usprawni pracę naszego wywiadu. Jestem wdzięczna za zaangażowanie spółki na rzecz wartości i narodu ukraińskiego. Popieram dążenie do ograniczenia zbierania zobrazowań satelitarnych nad terytorium Ukrainy. Musimy chronić nasz kraj na lądzie, w powietrzu, na morzu i w kosmosie

Kateryna Czernohorenko, Wiceminister Obrony Ukrainy

Porozumienie definiuje również zasady partnerstwa między ICEYE i Ministerstwem Obrony Ukrainy ukierunkowanego na dalsze wzmacnianie ukraińskich zdolności obronnych w domenie kosmicznej oraz dostarczenie kompetencji w zakresie radarów SAR celem wspierania działań obronnych. Porozumienie skupia się na rozwoju technologii teledetekcyjnych, usprawnieniu wykorzystywania danych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wspieraniu integracji Ukrainy w obrębie światowej gospodarki kosmicznej.

Apeluję do wszystkich firm satelitarnych, aby poszły w ślady ICEYE i nie sprzedawały zobrazowań Rosji. ICEYE jest ważnym partnerem Ukrainy w odpowiedzialnym dostarczaniu danych satelitarnych. Jesteśmy wdzięczni, że ta firma przejmuje technologiczne przywództwo w branży, żeby pomagać chronić Ukrainę przed rosyjską agresją. Nowoczesne technologie ICEYE będą w stanie zapewnić Ukrainie przewagę na polu walki i daleko poza liniami wroga. Przewiduję, że ta współpraca z czasem się umocni i że wspólnie zaangażujemy się w nowe projekty obronne w kosmosie, prowadząc Ukrainę w stronę budowy zaawansowanego technologicznie, suwerennego potencjału kosmicznego.

Ołeksandra Ustinowa, Przewodnicząca Parlamentarnej Komisji ds. Uzbrojenia

W sierpniu 2022 r. firma ICEYE ogłosiła podpisanie umowy z Fundacją Charytatywną Serhija Prytuły, mającej na celu zapewnienie rządowi Ukrainy zdolności w zakresie pozyskiwania zobrazowań satelitarnych SAR dostarczanych przez ICEYE. W ramach umowy, jeden z satelitów ICEYE został oddany do dyspozycji ukraińskiego rządu do użytkowania w regionie. Dodatkowo, ICEYE zapewnia dostęp do swojej konstelacji satelitów SAR, co pozwala Siłom Zbrojnym Ukrainy na otrzymywanie satelitarnego zobrazowania radarowego krytycznych operacyjnie lokalizacji z dużą częstotliwością rewizyty.

ICEYE współpracuje z Ministerstwem Obrony Ukrainy niemal od początku konfliktu, żeby wspierać Ukrainę i pomagać temu państwu budować zdolności obronne w kosmosie. Zgodnie z naszą wizją zakładającą poprawianie warunków życia dzięki stawaniu się globalnym źródłem prawdy w obserwacji Ziemi, jesteśmy dumni z wysiłków podejmowanych w celu dostarczania Ukrainie obiektywnych i użytecznych danych oraz wsparcia technologicznego. Wykorzystanie nowych, przełomowych technologii będzie dalej przynosiło znaczące korzyści rządowi Ukrainy.

Jako operator wysoko zaawansowanych zdolności w domenie kosmicznej i dostawca geoprzestrzennych danych wywiadowczych uważamy, że ciąży na nas odpowiedzialność za to, by zapobiegać nieuprawnionemu wykorzystaniu naszych usług przeciwko Ukrainie.

Wobec bezzasadnej agresji ze strony obcego państwa, prosimy naszych partnerów z branży, by przyjęli wraz z nami i Ukrainą taką samą postawę.

Rafał Modrzewski, CEO i Współzałożyciel ICEYE

ICEYE jako właściciel i operator największej na świecie konstelacji satelitów obserwacji Ziemi opartej o radary z syntetyczną aperturą, dostarcza sprawdzonych rozwiązań i danych w tym obszarze. Zawsze większa część ziemskiej powierzchni jest zakryta warstwą chmur lub spowita w ciemności. W przeciwieństwie do tradycyjnych satelitów obserwacji Ziemi, małe satelity ICEYE zbierające zobrazowania radarowe są w stanie tworzyć wysokiej rozdzielczości obrazy ziemskiej powierzchni niezależnie od warunków – zarówno w dzień, jak i w nocy oraz przy dużym zachmurzeniu. Innymi słowy, są one w stanie zbierać obrazy i dane w dowolnym miejscu na Ziemi wielokrotnie w ciągu dnia, zapewniając nieodzowną w krytycznych procesach decyzyjnych niezawodność działania.

Źródło: informacje prasowe ICEYE

Więcej artykułów
Końcowe przygotowania do produkcji ZSSW-30