Huta Stalowa Wola S.A. podpisała umowę na produkcję licencyjną armaty L44 z Rheinmetall Waffe Munition GmbH

21 lipca w Stalowej Woli Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Bartłomiej Zając oraz Prezes Zarządu Rheinmetall Waffe Munition GmbH Roman Koehne podpisali umowę licencyjną na produkcję elementów armaty L44, w tym luf czołgowych 120 mm.

Podpisana umowa dotyczy udzielenia licencji na okres 20 lat. Zakres licencji obejmuje produkcję luf 120 mm do czołgu Leopard będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP oraz nabycie kompetencji w celu ujęcia HSW S.A. w łańcuchu dostaw Rheinmetall.

Obecnie posiadane przez HSW S.A. kompetencje w wytwarzaniu luf obejmują kalibry od 30 mm do 155 mm oraz długości do 9 metrów. W HSW S.A. już od kilku lat produkowane są lufy do moździerzy 120 mm (RAK), do haubic 155mm (KRAB) oraz moździerzy ciągnionych.

Jednym z elementów strategii rozwoju PGZ jest tworzenie centrów kompetencyjnych dla konkretnych segmentów produktowych w Grupie. Huta Stalowa Wola, która legitymizuje się największą w kraju zdolnością w dziedzinie produkcji luf poszerza dziś ten obszar o niezmiernie ważny wyrób przeznaczony dla czołgów rodziny Leopard 2. Dzisiejsze porozumienie to nasz kolejny krok w dążeniu do tego, by stać się dla SZ RP dostawcą pierwszego wyboru w zakresie sprzętu wojskowego i kompleksowej obsługi jego cyklu życia – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Uzyskana licencja na produkcję luf do czołgów sprawia, że HSW S.A. będzie dysponować od tego momentu całym spektrum artyleryjskiej produkcji lufowej oraz zyskuje zupełnie nowe kompetencje i możliwości biznesowe w zakresie produkcji luf czołgowych. Dla naszej firmy jest to kolejny kamień milowy w budowaniu wyspecjalizowanej produkcji wojskowej na rzecz Wojsk Lądowych. Produkcja luf do czołgów poszerza naszą aktywność w projektach pancernych.

Bartłomiej Zając, Prezes Huty Stalowa Wola S.A.

Podpisana dziś umowa to kolejny krok w rozwoju naszej współpracy z HSW, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Huta Stalowa Wola to profesjonalny partner i jesteśmy gotowi do dalszego jej rozszerzania na kolejne typy nowoczesnego uzbrojenia czołgowego w wypadku podjęcia przez MON decyzji o uzbrojeniu polskich czołgów w nowe typy armat 120 lub 130 mm.

Roman Koehne, Prezes Rheinmetall Waffe Munition GmbH

Współpraca z Rheinmetall zapoczątkowana została w 2012 roku i przebiega do dziś głównie w zakresie produkcji luf do haubicy KRAB. Umowa licencyjna na produkcję luf czołgowych to kolejny etap dobrej kooperacji, która przyniesie korzyści nie tylko obu stronom kontraktu, lecz również Siłom Zbrojnym RP w postaci zabezpieczenia podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie elementów armat czołgowych poprzez uruchomienie produkcji lufy armaty L44 w Polsce.

Spółka w ostatnich latach zainwestowała w rozwój kompetencji produkcyjnych w zakresie luf. Od 2017 roku rozbudowała i wyposażyła lufownię w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie do produkcji oraz stanowisko wykonujące proces autofretażu, czyli wzmacniania wewnętrznej powierzchni lufy. Dzięki podpisanej umowie w portfolio HSW S.A. znajdą się również lufy czołgowe do Leopardów. Zwiększyła również zatrudnienie i wyszkoliła specjalistyczne kadry.

Nakłady inwestycyjne HSW S.A. na organizację oddziału produkcji luf wyniosły w latach 2014-2017 34,35 mln zł na zakup urządzeń, w tym ze środków Skarbu Państwa niebędących pomocą publiczną w kwocie ponad 20 mln zł. W latach kolejnych od 2018 do 2020 roku łącznie poniesiono nakłady w kwocie 16,4 mln zł. Łącznie nakłady inwestycyjne poniesione przez HSW S.A. związane z zapewnieniem zdolności do produkcji luf wyniosły 50,7 mln zł. HSW S.A. blisko 3 mln zł wydatkowała na prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii i wdrożeniem produkcji luf różnych kalibrów.

Źródło: informacje prasowe HSW

Więcej artykułów
Wodowanie fregaty Istanbul