Porozumienie Akademii Sztuki Wojennej i GRUPY WB

3 lipca 2020 roku GRUPA WB podpisała z Akademią Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie porozumienie o współpracy naukowej.

Uroczystość miała miejsce w Sali Tradycji w siedzibie uczelni. Sygnatariuszami umowy byli prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak i prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski.

Kooperacja GRUPY WB i Akademii Sztuki Wojennej między innymi ma doprowadzić do powołania wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych. Umożliwi wspólne organizowanie oraz wzajemny udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych

płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak – prorektor ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej

Celem współpracy między głównym polskim producentem i dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania walką dla Sił Zbrojnych RP a wyższą uczelnią kształcącą kadry wojskowe jest ustalenie oraz określenie wzajemnych i trwałych relacji w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych.

Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do jeszcze bliższej współpracy między przemysłem a Akademią. Umowa pozwoli jeszcze lepiej rozwijać nasze kompetencje i uczyć się od siebie nawzajem, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń naszych zespołów

Piotr Wojciechowski – prezes Grupy WB

Celem współpracy między głównym polskim producentem i dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania walką dla Sił Zbrojnych RP a wyższą uczelnią kształcącą kadry wojskowe jest ustalenie oraz określenie wzajemnych i trwałych relacji w zakresie wspólnego prowadzenia badań naukowych.

Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do jeszcze bliższej współpracy między przemysłem a Akademią. Umowa pozwoli jeszcze lepiej rozwijać nasze kompetencje i uczyć się od siebie nawzajem, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń naszych zespołów

Piotr Wojciechowski – prezes Grupy WB

Współpraca zakłada wspólne prowadzenie badań naukowych w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania, w tym w zakresie rozwoju systemu TOPAZ i realizacji prób w ramach Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA).

Akademia Sztuki Wojennej i GRUPA WB będą promowały swoje wieloletnie tradycje i dorobek w zakresie działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej, podnosiły kwalifikację
pracowników oraz prowadziły szkolenia, konsultacje i analizy w zakresie systemów wsparcia dowodzenia.

Podpisane porozumienie pomoże w działalności naukowo-technicznej, zwiększy innowacyjność polskiego przemysłu, będzie wspierało i propagowało edukację w obszarze systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania

płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak – prorektor ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej

Elementem umowy jest wspólne organizowanie i wzajemny udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych, zamieszczanie wspólnych publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych.

Akademia Sztuki Wojennej to mieszcząca się w Warszawie najwyższej rangi uczelnia wojskowa w Polsce, kształcąca oficerów i kadry cywilne w ramach studiów podyplomowych i kursów na potrzeby systemu obronnego państwa. Młodzież cywilną w ramach studiów I i II stopnia przygotowuje do realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obronności i obszarów pokrewnych. Uczelnia wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej.

GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

Na podstawie informacji prasowych Grupy WB.

Więcej artykułów
Przeciwlotnicze Gepardy ochronią mundial w 2022 roku w Katarze