Frag Out! Magazine #15 - B&T GL06 40 mm Grenade Launcher

Granatnik BT GL06

Granatnik BT GL06 przeznaczony jest przede wszystkim dla policji i służb mundurowych do walki z tłumem i użycia amunicji niezabijającej (kinetycznej lub wypełnionej nietoksycznymi środkami chemicznymi). Strzela amunicją 40 mm x 46, więc nic nie stoi na przeszkodzie by, w razie konieczności, strzelać także wojskową amunicją do granatników.

Policja, w odróżnieniu od wojska, w swoich działaniach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego musi kierować się dążeniem do wyeliminowania zagrożenia przy jednoczesnym wyrządzeniu jak najmniejszych szkód osobom łamiącym prawo, oczywiście poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy niezbędne staje się także wyeliminowanie napastnika – fizyczne i trwałe. W większości przypadków wystarczy jednak czasowe obezwładnienie delikwenta, ale do tego trzeba dysponować odpowiednimi narzędziami.
Do walki z tłumem stosowane są także ręczne granatniki, z których strzela się amunicją nieletalną (niezabijającą, non-letheal) z pociskami wykonanymi z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Takim właśnie, kompletny systemem do walki z tłumem, jest B&T GL06 oraz LL06.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

 

Więcej artykułów
Ukrspecexport wyremontuje i zmodernizuje kolejny pakistański Ił-78 tankowania powietrznego