Formoza bliżej nowych karabinków modułowych

16 kwietnia Jednostka Wojskowa Formoza poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w sprawie wyboru dostawcy nowych karabinków modułowych. Broń ma najprawdopodobniej, zastąpić obecnie używane Heckler & Koch G36KV.

Postępowanie przetargowe uruchomiono w grudniu zeszłego roku. Ostatecznie ofertę ostateczną złożyła tylko jedna firma – Allies Incorporated Sp. z o. o.. Miała ona wartość 2,4 mln PLN brutto (wartość pakietu gwarantowanego) i znacznie przekraczała przygotowany budżet, który opiewał na kwotę 1,6 mln PLN brutto (zamówienie gwarantowane). Pomimo tego, jak się okazuje, oferta została przyjęta – obecnie brak szczegółów dotyczących ewentualnych negocjacji cenowych, które miały zbić wartość przedstawionej oferty. Dodatkowo brak szczegółowej informacji, jaką broń zaoferował powyższy wykonawca. Najprawdopodobniej mowa o jednym z modeli karabinków firmy SIG Sauer.

Foto: JW Formoza

Jest to kolejna próba zakupu broni tego rodzaju – poprzedni przetarg został ogłoszony 16 czerwca i unieważniony 8 lipca. Wówczas powodem był brak ofert w drugim etapie (składania ofert ostatecznych). Powodem tego była specyfikacja istotnych warunków zamówienia, których zapisy doprowadziły do wycofania się podmiotów zakwalifikowanych do zapoznania się z SIWZ i złożenia ofert ostatecznych.

Obecnie podstawowym uzbrojeniem operatorów JW Formoza są karabinki HK G36KV na nabój 5,56×45 mm, które są uzupełniane przez pistolety maszynowe rodziny MP5 na nabój 9×19 mm. Pozostałe jednostki Wojsk Specjalnych w Polsce dokonały standaryzacji uzbrojenia – ich operatorzy wykorzystują HK416. Jest to związane z faktem dotyczącym lepszego przystosowania G36KV do pracy w środowisku morskim.

Więcej artykułów
Duńczycy zamówili kolejną partię pojazdów Eagle V