Fabryka Broni fundatorem dzieł sztuki

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom wraz z innymi spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej wsparła Fundację PGZ darowizną finansową, dzięki której możliwy był zakup dzieł sztuki do kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Wśród eksponatów znajdują się m.in. obrazy Canaletta i Marcella Bacciarellego, wybitnych artystów dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Uroczysta prezentacja darów do Królewskiej Kolekcji odbyła się 15 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Podczas wydarzenia wręczono dyplomy przedstawicielom władz spółek, które wsparły kupno dzieł.

Wśród nabytków, zakupionych dzięki wsparciu spółek Skarbu Państwa i ich Fundacji, znalazły się m.in.: Portret konny pazia Gintowta Bernarda Bellotta zwanego Canalettem – dzieło z kolekcji króla Stanisława Augusta, Portret Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego Marcello Bacciarellego oraz rycina Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego Samuela Gottloba Kuetnera, wykonana na podstawie obrazu Marcella Bacciarellego, a także obrazy francuskich artystów epoki napoleońskiej, Horace Verneta i Françoisa Gérarda.

To dzieła sztuki, które w dużej części są świadectwem polskiej historii. Ich losy również stanowią odzwierciedlenie naszych dziejów – niektóre dopiero teraz wracają po wieloletniej tułaczce do kraju. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy w miarę naszych możliwości wesprzeć zakup cennych prac, które staną się dostępne dla szerokiego grona, dzięki umieszczeniu ich w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

dr Wojciech Arndt, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Darowizna Fundacji PGZ była możliwa dzięki wsparciu 12 spółek PGZ: Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Huty Stalowa Wola S.A., Mesko S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A., Rosomak S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. oraz Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Źródło: informacje prasowe Fabryka Broni Łucznik-Radom

Więcej artykułów
WB GROUP Himalaya Expedition