Defendery dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zgodnie z coroczną tradycją, także na MSPO 2020 przyznano nagrody Defender.

Wśród nagrodzonych znalazły się spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Zurad sp. z o.o. i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

Nagroda Defender przyznawana jest za najbardziej nowoczesne i najciekawsze produkty lub rozwiązania z dziedziny obronności. Stanowi ona niejako potwierdzenie najwyższej jakości zaproponowanych rozwiązań. W tym roku wśród zgłoszonych do konkursu znalazło się dziewięć propozycji przygotowanych przez sześć spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Swoje produkty przedstawiły: PSO „Maskpol” S.A., PCO S.A, OBR CTM S.A., WCBKT S.A. (jako konsorcjant rozwiązania zgłoszonego przez ITWL) oraz Mesko S.A.

Kapituła konkursu nagrodziła mobilny moduł UV przeznaczony do dezynfekcji oraz sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – lider, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.).

Poza nagrodzonymi produktami do konkursu zgłoszone zostały:

 • hełm kuloodporny HP-05 (PSO „Maskpol” S.A.);
 • kamizelka kuloodporna KKZ-01 (PSO „Maskpol” S.A.);
 • system weryfikacji temperatury AGAT-T (PCO S.A);
 • trał niekontaktowy o zmiennym zanurzeniu (OBR CTM S.A.);
 • lekki przeciwpancerny zestaw rakietowy Pirat (Mesko S.A. – lider, Telesystem-Mesko Sp. z o.o.)
 • seria baterii termicznych BTR w technologii proszkowej do amunicji inteligentnej (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych, Mesko S.A. – współpraca)
 • amunicja czołgowa 120x570mm z pociskiem podkalibrowym (APFSDS-T-TP) ze zmodyfikowanym ładunkiem miotającym (MESKO S.A., Polski Holding Obronny Sp. z o.o. – lider, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Politechnika Poznańska)

Projekty nagrodzone „Defenderami”:

RobUV

ZURAD Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecka

RobUV to mobilny moduł UV na bazie emiterów UV-C przeznaczony do dezynfekcji, zasilany sieciowo lub bateryjnie. Efektem działania urządzenia jest zjonizowanie powietrza promieniowaniem UV-C oraz niszczenie organizmów żywych (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C (w ten sposób dezynfekuje się sale zabiegowe w szpitalach. Rozwiązanie Zuradu jest mobilne (przenośne), odporne na drgania i uderzenia. RobUV może być sterowany zdalnie lub mieć zaprogramowaną ścieżkę ruchu. Istnieje możliwość modyfikacji modułu emitera, poprzez zamontowanie w nim podajnika do korespondencji, paczek, maseczek, rękawic, kombinezonów itp. lub przystosowany do użytkowania np. w pojazdach uprzywilejowanych. Możliwe jest też opracowanie małych modułów do bezpośredniej dezynfekcji uchwytów i klamek (jako nakładka z zasilaniem bateryjnym do ciągłego naświetlania z detekcją ruchu).

Czas dezynfekcji – od 15 do 20 minut. Urządzenie UVC nie może być stosowane w obecności ludzi w pomieszczeniu, gdyż promieniowanie UV-C może powodować podrażnienia skóry i oczu.

e-NOSP

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa (lider); Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Warszawa

e-NOSP: sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych.

System zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych „e-NOSP” jest innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie Big Data w aspekcie działalności logistycznej z wykorzystaniem środowiska sieciocentrycznego. Sieciocentryczny system zarządzania gotowością urządzeń NOSP ma również na celu maksymalizację wykorzystania dostępnych informacji w zakresie ich sprawności technicznej oraz lokalizacji w kontekście operacyjnego wykorzystania.

System bazuje na najnowszych rozwiązaniach metrologicznych, zdalnej transmisji danych pomiarowych i analizie numerycznej. System „e-NOSP” to nowoczesne rozwiązanie zbudowane w oparciu o technologię J2EE oraz grafowe i relacyjne bazy danych. Wyposażony jest w moduł analityczny realizujący skomplikowane wieloparametryczne algorytmy decyzyjne oraz graficzny interfejs użytkownika wykorzystujący najnowsze standardy używane przy budowie współczesnych aplikacji internetowych.

System został wdrożony do eksploatacji próbnej w Siłach Zbrojnych RP. Produkowane przez WCBKT S.A. urządzenia NOSP takie jak lotniskowe urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów typu LUZES V/D i LUZESV/N, lotniskowe zasilacze hydrauliczne typu LZH/N oraz lotniskowe zasilacze elektroenergetyczne LZE-6/M dostosowane do zasilania samolotów F-35, F-16, M346, B737 i G550, a także wszystkich samolotów i śmigłowców użytkowanych w SZ RP, technologicznie przygotowane są do doposażenia w modułowy system zdalnej diagnostyki i teletransmisji danych. Aktualnie systemem e-NOSP współpracuje pilotażowo z wytypowanymi urządzeniami. System posiada możliwość współpracy z większością urządzeń NOSP produkcji krajowej oprócz zasilaczy elektroenergetycznych, także z gazyfikatorami azotu i tlenu typu LGA/N i LGT/N oraz dystrybutorami tlenu, azotu i powietrza typu LDT/N, LDA/N i LDP/N.

Wytypowane urządzenia NOSP zostały doposażone w modułowy system zdalnej diagnostyki i przygotowane do pracy online w trybie teletransmisji danych. Aktualnie prowadzona jest eksploatacja nadzorowana systemu. Po jej zakończeniu system będzie sukcesywnie wdrażany w Siłach Zbrojnych RP. W pierwszej kolejności system będzie wdrażany na urządzeniach NOSP opracowanych i wyprodukowanych w WCBKT S.A., a docelowo na wszystkich urządzeniach NOSP użytkowanych w Siłach Zbrojnych (w tym produkcji zagranicznej).

Podczas tegorocznych targów MSPO system „e-NOSP” jest prezentowany na przykładzie rzywiezionego do Kielc zasilacza elektroenergetycznego LZE-6/M.

Parametry techniczne tych urządzeń są gromadzone w centralnej bazie danych, poddawane eksperckiej analizie i dystrybuowane do innych systemów wspierających eksploatację oraz zarządzanie gotowością SpW. System umożliwia zdalne monitorowanie parametrów technicznych każdego urządzenia w czasie rzeczywistym podczas jego pracy.

Sieciocentryczny system e-NOSP składa się z następujących modułów: moduł zdalnej diagnostyki zamontowany na urządzeniu, moduł użytkownika bezpośredniej obsługi, moduł w systemie SAMANTA wspierający eksploatację urządzeń NOSP w resorcie obrony narodowej oraz system wspierający serwis urządzeń NOSP oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wdrożenie tego systemu w całym lotnictwie Sił Zbrojnych RP przyniesie wymierne efekty w zakresie:

 • poprawy efektywności procesu zarządzania eksploatacją urządzeń NOSP poprzez zapewnienie przełożonym każdego poziomu dowodzenia informacji w czasie rzeczywistym, niezbędnych do ciągłego nadzoru nad procesem użytkowania i sprawnością tych urządzeń;
 • zmiany strategii obsługowej;
 • ograniczenia środków finansowych dedykowanych na procesy eksploatacyjno-obsługowe;
 • zwiększenia niezawodności urządzeń poprzez wcześniejsze wykrywanie możliwych stanów awaryjnych wpływających na jakość obsługiwania statków powietrznych.

Źródło: informacje prasowe PGZ S.A.

Więcej artykułów
Clawgear Rapax Softshell