Części do polskich czołgów Leopard 2

1 czerwca 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisaniu umów ramowych w sprawie dostaw części zamiennych do eksploatowanych w Wojsku Polskim czołgów podstawowych Leopard 2A4 oraz 2A5.

Postępowanie przetargowe uruchomiono w grudniu 2020, a podpisanie umów miało miejsce 30 kwietnia 2021. Ostatecznie Skarb Państwa wyda na części do czołgów kwotę do 528 mln PLN netto – każdy z dziesięciu podmiotów może dostarczyć pakiety o wartości 52,8 mln PLN netto VAT. Wybrane firmy to:

  • Pagacz i Synowie Sp. z o.o.,
  • Ankol Sp. z o.o.,
  • Mario International Technology & Service Sp. z o.o.,
  • PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J.,
  • Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łabędy” S.A.,
  • Claymore sp. z o.o. sp. k.,
  • Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.,
  • Kafar Bartłomiej Sztukiert,
  • Marco Pablo Sp. z o.o.
  • Fin Sp. z o.o..

Co ważne, to pierwszy etap dostaw części zamiennych do czołgów powyższego typu. Zgodnie z informacją, którą udzielił zamawiający – wszyscy Wykonawcy, z którymi została zawarta umowa ramowa, uprawnieni są do uczestnictwa w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawcy umowy realizacyjnej (wykonawczej). Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert, będą określone szczegółowo w specyfikacji przekazanej Wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu realizacyjnym.

Foto: 1. Warszawska Brygada Pancerna

Pierwsza partia czołgów Leopard 2 trafiła do Polski w latach 2002-2003 – 128 sztuk w wersji A4. W 2013 roku podpisano międzyrządową umowę w sprawie zakupu drugiej partii wozów – 14 A4 oraz 105 A5. Wszystkie pochodziły z nadwyżek sprzętowych Bundeswehry. Obecnie w realizacji znajduje się program modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Pierwszych dwanaście trafiło do Wojska Polskiego w 2020 roku, a w bieżącym spodziewane jest zakończenie prac przy kolejnych 14. Według prezesa, roczne zdolności wynoszą około 20 sztuk rocznie. Może to oznaczać, że proces modernizacji wydłuży się poza zakładany umową z Inspektoratem Uzbrojenia termin 2023 roku.

Obecnie czołgi Leopard 2 stanowią jeden z trzech typów wozów tej klasy w Wojsku Polskim. Obok nich w linii znajdują się także PT-91 Twardy oraz T-72. Te ostatnie przechodzą proces gruntownych remontów połączonych z doposażeniem.

Więcej artykułów
Siły Powietrzne USA przeprowadziły zrzut 10 inteligentnych bomb StormBreaker z myśliwców F-15E w ramach programu ewaluacji uzbrojenia