Granatnik B&T GL-06

Home / FRAG OUT! #15 / Granatnik B&T GL-06

Granatnik BT GL06 przeznaczony jest przede wszystkim dla policji i służb mundurowych do walki z tłumem i użycia amunicji niezabijającej (kinetycznej lub wypełnionej nietoksycznymi środkami chemicznymi). Strzela amunicją 40 mm x 46, więc nic nie stoi na przeszkodzie by, w razie konieczności, strzelać także wojskową amunicją do granatników.

Policja, w odróżnieniu od wojska, w swoich działaniach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego musi kierować się dążeniem do wyeliminowania zagrożenia przy jednoczesnym wyrządzeniu jak najmniejszych szkód osobom łamiącym prawo, oczywiście poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy niezbędne staje się także wyeliminowanie napastnika – fizyczne i trwałe. W większości przypadków wystarczy jednak czasowe obezwładnienie delikwenta, ale do tego trzeba dysponować odpowiednimi narzędziami.
Do walki z tłumem stosowane są także ręczne granatniki, z których strzela się amunicją nieletalną (niezabijającą, non-letheal) z pociskami wykonanymi z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.
Takim właśnie, kompletny systemem do walki z tłumem, jest B&T GL06 oraz LL06.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Related Posts
Frag Out! Newsletter
Sign up for recent news from Frag Out! Magazine
We will not spam. EVER!
Never display this again
Frag Out! Magazine #15 - Aircraft for Polish GovernmentFrag Out! Magazine #15 - AK from Radom